NRK Meny
Normal

Foreslår konsultasjonsordning for samene

Flere samiske organisasjoner i Sverige er positive regjeringens forslag til konsultasjonsordning med samene.

Sveriges sameminister Alice Bah Kuhnke

Sveriges kultur- og demokratiminister Alice Bah Kuhnke har ansvaret for samiske saker i den svenske regjeringen.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Torsdag i forrige uke la regjeringen i Sverige frem et forslag om Konsultasjon i spørsmål som berører det samiske folket.

Regjeringen foreslår en lovfestet plikt for regeringen, statlige forvaltningsmyndigheter, kommuner og landsting å konsultere Sametinget i saker som kan få særlig betydning for samene.

Konsultasjonene skal ifølge regjeringen skje i god ånd og enighet eller samtykke skal etterstreves i det spørsmålet som har foranlediget konsultasjonen.

När regeringen, en statlig förvaltningsmyndighet, ett landsting eller en kommun handlägger ett ärende som kan få särskild betydelse för samerna ska före beslut i ärendet konsultation ske med Sametinget som företrädare för det samiska folket.

Regjeringen i Sverige

Lovendringene foreslås å tre i kraft 1. juli 2018, opplyser Sameradion & SVT Sápmi.

– Positivt for samene

Peter Rohde

POSITIV: Peter Rohde, leder i Same Ätnam.

Foto: Sameradion & SVT Sápmi

Forslaget blir tatt godt i mot av samiske organisasjoner.

– Loven vil innebære et kjempeskritt fremover når det gjelder samisk selvbestemmelse og den implementerer en viktig funksjon i urfolksdeklarasjonen. Det er egentlig sørglig at det har tatt så lang tid. Loven burde ha blitt innført for 200 år siden, sier Peter Rodhe, leder i Same Ätnam.

När ärendet kan få särskild betydelse för en samisk organisation eller en sameby ska även dessa konsulteras, om det finns skäl för det. Sametinget ska underrättas om sådan konsultation.

Regjeringen i Sverige
Jörgen Jonsson

POSITIV: Jörgen Jonsson, leder i Svenska Samernas Riksförbund.

Foto: Stefan Karlsson / Sameradion & SVT Sápmi

Jörgen Jonsson, leder for Svenska Samernas Riksförbund understreker at SSR ennå ikke har foretatt noen dypere analyse av forslaget, men han er försiktig positiv til det han lest av forslaget så langt.

– Dette har vi ventet på i lengre tid. Det er viktig at det kommer en konsultasjonsordning. Det blir jo dessuten en tydlig plikt å konsultere med oss, sier Jonsson.

Også Samerådet president Åsa Larsson Blind poengterer at hun ennå ikke har analysert forslaget helt, men hun fremhever at forslaget vil styrke samene medinnflytelse i det svenske samfunnet.

Derimot er samisk selvbestemmelse en helt annen diskusjon.

– Det er to forskjellige saker. Dette forslaget er et stort positivt steg fremover, men skal ikke blandes sammen med samisk selvbestemmelse, sier Larsson Blind.

Åsa Larsson-Blind

POSITIV: Presidenten i Samerådet, Åsa Larsson Blind, er positiv til regjeringens forslag til konsultasjonsordning med samene.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Norge har hatt lignende ordning i 12 år

Norge har hatt en lignende konsultasjonsordning allerede i 12 år.

Den gjeldende konsultasjonenordningen ble nemlig innført i mai 2005. Den ble underskrevet av daværende kommunal- og regionalminister Erna Solberg og sametingspresident Sven-Roald Nystø.

«Som urfolk har samene rett til å bli konsultert i saker som kan få direkte betydning for dem. For å sikre at arbeidet med saker som kan påvirke samene direkte gjennomføres på en tilfredsstillende måte, er regjeringen og Sametinget enige om å legge vedlagte retningsgivende prosedyrer til grunn ved konsultasjoner mellom statlige myndigheter og Sametinget.»

Sven-Roald Nystø og Erna Solberg

UNDERSKREV ORDNINGEN: Daværende sametingspresident Sven-Roald Nystø (NSR) og kommunal- og regionalminister Erna Solberg (H) underskrev konsultasjonsordningen i 2005.

Foto: Snare, Knut / Aftenposten

Aili Keskitalo (NSR) blir etter alt å dømme den neste sametingspresidenten i Norge. Hun mener Sverige vil få en veldig god konsultasjonsordning.

– Ved første øyekast kan det se ut som om den foreslåtte ordningen i Sverige er enda sterkere enn den vi har på norsk side. For eksempel vil ordningen i Sverige bli slått fast i lovs form, og slik er det ikke på norsk side. Og hvis ordningen i Sverige i tillegg forplikter konsultasjoner på kommune- og regionalt nivå, så er det også bedre enn det vi har på norsk side. Den norske ordningen forplikter bare statlige myndigheter.

Aili Keskitalo smiler i studio

NYTTIG ORDNING: Aili Keskitalo (NSR) mener at den norske konsultasjonsordningen er et nyttig redskap i samepolitikken.

Foto: Skjermdump / NRK