Foreslår å øke barnetrygd

KrF foreslår å øke barnetrygden til nesten 20.000 kroner årlig per barn. I dag er den på rundt 12.000 kroner. Prislappen på barnetrygdløftet er 10 milliarder. KrF vil finansiere det blant annet ved å øke trinnskatten for de som tjener mest.)