Foreslår å flytte fylkesgrense

Fylkesrådet i Nordland foreslår å flytte fylkesgrensen til Troms nordover, og å innlemme Harstad i Nordland. Forslaget kommer som en reaksjon på at fylkesrådet i Troms i forrige uke foreslo å flytte fylkesgrensen til Tysfjord, for dermed å overføre fem nordlandskommuner til Troms. Fylkesrådsleder i Nordland Tomas Norvoll mener det er mer praktisk å flytte Sør-Troms.