Hopp til innhold

Foreslår å etablere barnehus i Karasjok

Det skal etableres et barnehus i Finnmark. Karasjok kommune påpeker at det er nødvendig at det samiske perspektivet blir ivaretatt.

Barnehuset i Bergen

Illustrasjonsbilde. Bildet er fra Barnehuset i Bergen.

Foto: Even Norheim Johansen / NRK

Det har lenge vært en bekymring fra politiet i Finnmark at barn fra fylket må reise til Tromsø for å avgi vitnemål.

Finnmark politidistrikt avhørte 169 barn i fjor. Avhørene ble gjennomført i Tromsø.

Til NRK uttalte justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) tidligere i år at de har vedtatt at det skal opprettes et eget barnehus i Finnmark.

– Det er uholdbart at Finnmark som eneste politidistrikt skal stå uten eget barnehus. I dag besluttet vi å opprette en underavdeling i Finnmark for barnehuset i Tromsø. Den skal komme på plass i løpet av relativt kort tid, sa Amundsen.

Per-Willy Amundsen

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) opplyste i januar at det skal etableres et barnehus i Finnmark.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

Underavdeling til barnehuset i Tromsø

Barnehuset som skal opprettes i Finnmark blir en underavdeling til barnehuset i Tromsø, men justisministeren lover at kompetansen og tilbudet ikke skal vike for det man har i Tromsø.

Barn skal ha det samme faglige tilbudet, også fra medisinsk personell. Vedtaket er gjort og penger er satt av til formålet.

– Nå gjelder det å finne den beste plasseringen for barnehuset. Det er lange avstander innad i Finnmark også, derfor må vi bruke noen uker fremover på å vurdere dette, sier Amundsen.

– Samisk perspektiv

Da det nå er bestemt at det skal etableres et barnehus i Finnmark, vil Karasjok kommune påpeke at det i den sammenheng er nødvendig at det samiske perspektivet blir ivaretatt, skriver Karasjok kommune i et brev til Justis- og beredskapsdepartementet.

– På samme måte som staten nå har fokus på etablering av likeverdige helse- og sosialtjenester til det samiske folk, som tar utgangspunkt i samisk språk og kultur, så bør staten også vektlegge denne målsetningen ved etablering av barnehuset, skriver kommunen i sitt brev.

I rettsvesenet og justissektoren for øvrig er retten til å bruke samiske språk nødvendig både ut fra rettssikkerhetshensyn, for å ivareta hensynet til likeverdighet og for å sikre samiske språks status i samfunnet.

NOU2016:18 Hjertespråket
Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk helsevern og rus, SANKS

Karasjok kommune påpeker i sitt brev at det i kommunen allerede er et bredt kompetansemiljø.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Har et kompetansemiljø

Kommunen forklarer i sitt brev at i Karasjok er det etablert et nasjonalt kompetansesenter for rus- og psykiske helsetjenester - SANKS. Karasjok er et flerspråklig og flerkulturelt samfunn. Ansatte ved barnehuset med spesialisert kompetanse vil derfor evne å forholde seg til flerspråklige og flerkulturelle klienter.

Det vises her til Samisk nasjonalt kompetansesenter – psykisk helsevern og rus (SANKS), som tilbyr spesialiserte tjenester til alle med hjelpebehov - uavhengig av språk og kultur på landsbasis og i norden.

I Karasjok vil barnehuset ha mulighet til å etablere avtale med SANKS om veiledningsbistand til minst en ansatt i barnehuset som må være tilgjengelig for råd og støtte underveis.

Vedkommende må også være tilgjengelig for barnet og foresatte i etterkant, og kunne tilby kartlegging,oppfølgingog/eller behandling når det er aktuelt.

– På sikt kan det være aktuelt å gi barnehuset i Finnmark en delfunksjon i også å ivareta samiske klienter på landsbasisog i norden, foreslår Karasjok kommune i sitt brev til Justis- og beredskapsdepartementet.

Korte nyheter

 • Nordkalottfolket inviterer til forhandlinger

  Nordkalottfolket fikk 19 prosent av stemmene i fylkestingsvalget i Finnmark. Nå melder partiet i en pressemelding at de har brukt den siste uken til brede sonderinger.

  Nå ønsker partiet som fikk nest mest stemmer i Finnmark å gå videre i forhandling med partiene på høyresiden og sentrum.

  – Vi har derfor invitert Høyre, Frp, Senterpartiet, Venstre, KrF og Industri- og næringspartiet til videre sonderinger i neste uke. Alle partiene har takket ja til å være med i samtalene, og har overfor oss i Nordkalottfolket signalisert at det er en slik løsning de ønsker, sier Nordkalottfolkets førstekandidat i Finnmark, Magne Ek.

  Nordkalottfolket har ingenting å melde om posisjoner og verv før de har møtt de andre partiene neste uke.

  Magne Ek
  Foto: Johan Isak Niska / NRK
 • Mannen funnet død i Tromsø havneområde var fra Finnmark

  Mannen som ble funnet død i havneområdet i Tromsø den 20. september var bosatt i Finnmark.

  Mannen falt i sjøen natt til tirsdag, 19. september, da han skulle gå om bord i en båt.

  Politiet etterforsker saken, men det er ikke mistanke om at avdøde er utsatt for noe straffbart, hendelsen fremstår som en ulykke, melder politiet i Troms i en pressemelding.

  De pårørende til mannen i 40-årene ønsker ikke at navnet offentliggjøres.

 • Ambulanselærling valgt inn i Kirkemøtet

  Nå er det klart hvem som er valgt til å sitte i bispedømmeråd og Kirkemøtet fra 2024 til 2027.

  I tillegg er det valgt en prest og en lek kirkelig tilsatt i hvert bispedømme.

  Biskopen som ikke er på valg, er også medlem. I de tre nordligste bispedømmene er det valgt tre samiske representanter og i Oslo er det en representant fra døvekirken.

  Kirkemøtes medlemmer i Nord-Hålogaland:

  • Christel Benedicte Eriksen, f. 1964, Overlege (Åpen folkekirke)
  • Marta Kristine Ims, f. 1975, Adjunkt (Nominasjonskomiteens liste)
  • Kai Krogh, f. 1948, Psykologspes./pensjonist (Åpen folkekirke)
  • Oddgeir Sølvfæstersen, f. 1984, Konsulent (Frimodig kirke)
  • Miriam Zahl, f. 2004, Ambulanselærling (Nominasjonskomiteens liste)
  • Truls Olufsen-Mehus, f. 1982, Prosjektleder (Bønnelista)
  • Tove Karoline Knutsen, f. 1951, Musiker/pensjonist (Åpen folkekirke)
  • Nordsamisk representant (velges på samisk kirkelig valgmøte i oktober)
  • Gaute Norbye, f. 1968, Sokneprest, Kvaløy (prest)
  • Anne Marit Norbakken Prestø, f. 1972, Kateket, Målselv (lek kirkelig tilsatt)
  • Olav Øygard, f. 1956 (biskop)