Foreslår å betale 172.000 kroner i året for å beholde kunstsenteret i Karasjok

Torsdag behandler formannskapet i Karasjok kommune saken om tilskudd til Samisk senter for samtidskunst. Rådmannens innstilling er klar.

Samisk senter for samtidskunst

Samisk senter for samtidskunst ligger sentralt til midt i bygda i de tidligere lokalene til Den samiske folkehøgskole.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK Sápmi

Rådmannen ser på Samisk senter for samtidskunst og den driften de har som viktig for å fremme samiske kunstnere. Det er også viktig at senteret blir i Karasjok.

– De opprettholder arbeidsplasser og fremmer den samiske kulturen på en god måte. Rådmannen vil derfor anbefale kommunestyret å vedta et fast årlig tilskudd til Samisk senter for samtidskunst tilsvarende 10 % av det fylkeskommunene yter. For 2016 utgjorde dette 172.000 kroner, skriver rådmannen i sin innstilling.

«Den nordnorske kulturavtalen»

Samisk senter for samtidskunst er etablert i Karasjok i lokalene til den tidligere folkehøgskolen.

Senteret er inne i en avtale som kalles for «Den nordnorske kulturavtalen». Denne avtalen forutsetter at Karasjok kommune skal gi et tilskudd til driften tilsvarende 10 % av årlige driftsutgifter. For 2016 utgjør dette 172.000 kroner.

De øvrige som gir tilskudd til driften er:

Sametinget, Nordland fylkeskommune, Troms fylkeskommune og Finnmark fylkeskommune i tillegg til vertskommunen Karasjok. Totalt mottok senteret 5.731.000 kroner i driftstilskudd for 2016.

– Avtalen er etablert da senteret flyttet inn i lokalene på «forsvarets stasjon» og forutsetter at vertskommunen gir ett driftstilskudd. Tidligere ble dette løst ved at kommunen ikke krevde leie for lokalene. Etter at de flyttet inn i lokaler, som ikke kommunen eier, må dette tilskuddet gis i form av overføring. Det finnes ikke en skriftlig avtale på kommunens engasjement med, skriver rådmannen i sin innstilling.