Foreslå kandidat til Gollegiella 2014

Nordisk samisk språkpris deles ut for sjette gang høsten 2014 under det årlige møtet mellom sameministrene og sametingspresidentene i Helsingfors.

Gollegiella

I 2010 delte Máret Sárá (til venstre) og Lajla Mattson Magga språkprisen.

Foto: Peter Engström

Forslaget sendes inn innen 30. mai, det skriver Regjeringen i en pressemelding.

Språkprisen er opprettet av ministrene ansvarlig for samiske saker og sametingspresidentene i Norge, Sverige og Finland. Prisen deles ut annethvert år, første gang i 2004. Språkprisen er på 15 000 euro.

Hvem kan få prisen?

Språkprisen kan tildeles enkeltpersoner, grupper, organisasjoner, foreninger og institusjoner som har gjort en betydningsfull innsats for å fremme samiske språk skriftlig, muntlig eller i annen form. Prisen kan deles ut på bakgrunn av mange ulike språktiltak. Prisen kan deles mellom flere prismottakere.

Enkeltpersoner, organisasjoner, institusjoner og myndigheter i Norge, Sverige, Finland og Russland inviteres til å foreslå kandidater til årets språkpris 2014.