Normal

– Samisk barnehage ville vært det beste for barna

Formannskapet i Røros kommune behandlet i dag søknad om at det skulle bevilges to millioner kroner til privat samisk barnehage, søknaden fikk avslag.

Røros

Foreldre i kommunen mener samisk barnehage ville vært det beste for deres barn

Foto: Lars Erik Skjærseth / NRK

Det samiske språk- og kompetansesenteret Aajege som holder til i Røros har lenge jobbet med å få en samisk barnehage i kommunen.

I dag ble det tatt opp i Formannskapet om kommunen skulle bevilge to millioner kroner til dette, men søknaden fikk avslag.

Rådmannens innstilling er slik at han mener det ikke er rom for en egen samisk barnehage per dags dato på grunn av kommunens økonomi, men en egen samisk avdeling på en av barnehagene som allerede eksisterer.

Sara Bransfjell

Sara Bransfjell er en av mange foreldre som ønsker samisk barnehage

Foto: Privat

– Det sørsamiske språket er truet, og språket starter mens barna er små. Får man en samisk barnehage med godt nok språktilbud, så vil det si at man kanskje velger det som førstespråk i skolen. Så dette var synd, sier forelder Sara Bransfjell.

Hun er èn av mange foreldre som vil at barna skal ha en egen samisk arena for språk og kultur.

– Vi ser for oss at vi vil ha en egen samisk barnehage, det mener vi er det beste for våre barn. Vi innser at kommuneøkonomien til en viss grad stopper denne drømmen nå, men vi er villig til å inngå et kompromiss om å eventuelt ha en samisk avdeling.

Hun påpeker at selv om en samisk avdeling skulle bli realisert, så vil ikke foreldrene slutte å jobbe mot en egen barnehage.

Positiv til barnehage, men ikke enda

Portrettbilde av Bernt Tennstrand tatt utendørs.

Bernt Tennstrand, rådmann i Røros kommune

Foto: Dag Kessel / NRK

Rådmann i Røros kommune, Bernt Tennstrand, ser lyst på at samiske barn skal få et godt tilbud for å bruke språket, men en samisk barnehage ikke er blant kommunens økonomiske planer.

– Kommunen har laget et forslag at det opprettes èn avdeling, men vi har avvist at det blir opprettet en egen barnehage foreløpig, sier Rådmannen.

Røros kommune ligger på ROBEK-listen, som er et register over kommuner og fylkeskommuner som er i økonomisk ubalanse.

– En samisk avdeling ville vært en god start på et lengre løp. Politikerne i kommunen signalisere at vi burde se mer på det å bli en tospråklig kommune. De mener Rådmannen får en utfordring til å se på en mulig utredning om å bli forvaltningskommune.

Formannskapet vedtok rådmannens innstilling. Dette skriver kommunen:

«Kommunestyret imøtekommer ikke interessegruppa for etablering av samisk barnehage sin søknad om årlig driftstilskudd på kr 2.044.000,- . Begrunnelsen for dette er at det ikke er forsvarlig ut fra Røros kommune sin økonomiske situasjon å utvide samlet driftstilskudd til ikke-kommunale barnehager.

Røros kommune vil sette i gang en utredning hvorvidt en av kommunens egne barnehager eller avdelinger kan organiseres enten som en samisk avdeling eller en barnehage der samisk språk og kultur likestilles med eksisterende kultur».

Torsdag neste uke faller den endelige dommen i kommunestyret.