Forberedt på nye «skyllebøtter» om vindkraft

Vindkraftutbyggerne og myndighetene fikk så hatten passet på forrige folkemøte om omstridte inngrepsplaner. Det har ikke skremt dem fra å returnere, for nå blir det nytt folkemøte.

Hamnfjell vindpark, Båtsfjord

KONTROVERSIELT SKUE: Vindkraftturbiner à la disse vekker ofte harme blant frilufts-, naturvern- og reindriftsinteresser. Disse er fotograferte ved Hamnefjell vindpark i Båtsfjord på Varangerhalvøya, og er ikke nødvendigvis identiske med dem som planlegges bygget i Rásttegáisá-området.

Foto: Knut Sverre Horn / NRK

Seksjonssjef Arne Olsen i NVE

ERKJENNER TOLKEGLIPP: Seksjonssjef Arne Olsen ved Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). NVE er statlig konsesjonsmyndighet i vindkraftutbyggingssaker.

Foto: Tor-Emil Schanche / NRK

– Vi gjorde en feil ved forrige møte for at vi ikke tilbød tolk. Det tar vi selvkritikk på.

Dette sier Arne Olsen hos NVE.

Han viser til folkemøtet som NVE arrangerte i midten av september i Sirma i Øst-Finnmark.

Temaet var de omstridte vindkraftplanene nord for fjellet Rásttigáisá midt i et av Norges mest inngrepsfrie naturområder.

På folkemøtet fikk NVE kritikk for å ikke tilby tolketjeneste mellom samisk og norsk, noe som ekskluderte ikke-norsktalende oppmøtte.

– Derfor har vi tilbudt å holde nytt folkemøte, sier Olsen, og ønsker derfor alle interesserte velkommen til Sirma grendehus i Tana onsdag 22. november klokken 18.

– Dra til h......!

Selskapet bak utbyggingsplanene, Grenselandet AS, og vassdrags- og energimyndighetene fikk imidlertid så hatten passet på forrige folkemøte.

Ifølge den samiskspråklige avisa Ávvir ble utbyggingsplanene og tiltakshaverne bedt om å «ryke og reise», for å si det mildt (ekstern lenke – bak betalingsmur).

– Dra til h..... vekk herfra! Dere er ikke velkommen hit!, ble det tordnet mot NVEs og selskapets representanter.

– Og nå har dere attpåtil terget kvinnfolkene våre, utbrøt en annen.

Området rundt Rásttegáisá er definert som inngrepsfritt

PLANLEGGES INNGREP: Områdene rundt Rásttegáisá defineres som et av Norges mest inngrepsfrie naturområder. De grønne feltene viser områder som ligger minst en kilometer unna tyngre tekniske inngrep. Inngrepsområdet er av NRK markert med rød ring.

Foto: Skjermbilde av nettjeneste / Miljødirektoratet

Ikke skremt

NVEs seksjonssjef har ikke latt seg skremme fra å komme tilbake til Tana, til tross for en smule høy temperatur sist gang han besøkte området.

– Vi er forberedt på skyllebøtter uavhengig av hvor vi er i landet. Sånn er det bare. Det er stor interesse for vindkraft, og de som taler mest er oftest de som er imot. Det er helt greit, sier Arne Olsen, og fortsetter:

– Dette er nå en del av jobben vår. Vi synes den er veldig trivelig, selv om vi får en del skyllebøtter. De som kaster skyllebøttene er nå som oftest bra folk uansett, sier NVE-representanten.

Davvi Vindkraftpark

PLANLAGTE ANLEGG: «Davvi Vindpark» er navnet på vindkraftanlegget som ønskes bygget innenfor den blå inntegningen. I 2012 ble det meldt inn byggeforslag av et annet vindkraftanlegg, kalt «Borealis Vindkraftverk», markert innenfor det røde feltet. Dette er i grenseområdet mellom Tana og Lebesby kommuner.

Foto: Skjermdump fra Vindkraft Nords kart

– Vi «forlover» oss aldri

– Forventer dere nye innspill og ny informasjon som ikke fremkom på forrige folkemøte?

– Nei. Men nå håper vi på å få konkrete forslag til hva som bør utredes, før tiltakshaver har anledning til å søke. Alle skal være fornøyd med informasjonen som fremkommer av konsekvensutredningen. Det er formålet i denne første fasen, sier Olsen.

– Blir det vindkraftutbygging nord for Rásttegáisá?

– Det tenker vi ikke på nå. Vi har vært gjennom over 200 prosjekter de siste 20 årene, og vi «forlover» oss aldri med noen prosjekter. Tross alt har vi avslått eller anmodet om å trekke mer enn halvparten av prosjektene som er fremmet, svarer NVEs seksjonssjef.

Nils Arvid Guttorm

KRITISK TIL INNGREP: Nils Arvid Guttorm er leder i Reinbeitedistrikt 9, også kalt Nordkyn reinbeitedistrikt. Distriktet er imot vindkraftplanene fordi man blant annet er redd for at vindturbinene vil skremme nabodistriktets reinflokker inn på deres områder. Dette kan blant annet føre til overbeite og flokksammenblandinger.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Reindriftsnæring i uvisse

Ett av reinbeitedistriktene som blir berørt av inngrepene som følger med en eventuell vindkraftutbygging, er Nordkyn reinbeitedistrikt.

I forkant av folkemøtet har NVE og representanter fra reinbeitedistriktet nylig vært i et eget møte.

Distriktsleder Nils Arvid Guttorm kan ikke si at de fikk noen klare signaler på hvilken avgjørelse NVE mest sannsynlig lander på.

– Vi spurte, men det var vanskelig å få noen direkte svar om det, sier Guttorm.

Tør ikke love løsninger

NVEs Arne Olsen forklarer at NVE er pliktig til å holde egne konsultasjonsmøter med berørte reinbeitedistrikter hvis distriktene ønsker.

– Er det mulig å komme til en løsning med reinbeitedistriktene?

– Det er altfor tidlig å si. Vårt utgangspunkt nå er å ta rede på hva de ønsker skal utredes, for det er det NVE skal ta stilling til, sier Olsen.