Hopp til innhold

Forbannelsen: – Samiske aktører var med på å sikre kvaliteten på filmen

Regissør Henrik Martin Dahlsbakken er takknemlig for samiske bidrag i produksjonen av thrillerfilmen «Forbannelsen». Filmen har premiere i dag.

Henrik Martin Dahlsbakken, Eva Nergård og Mikkel Rundberg

Henrik Martin Dahlsbakken, Eva Nergård og Mikkel Rundberg poserer foran reklamemontere for filmen. Bildet er fra torsdagens førpremiere i Tromsø.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Det er regionale og lokale krefter i Røros-området og i det samiske miljøet generelt, som har ytt sine bidrag til filmen. De har bidratt med alt fra kofter, statister til skuespillere. De har hjulpet med språket. Flere av skuespillerne i filmen snakker sørsamisk, sier Dahlsbakken til NRK.

Henrik Martin Dahlsbakken

Regissør Henrik Martin Dahlsbakken har fått god hjelp av samiske aktører for å gjøre filmen «Forbannelsen» mer autentisk.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Lokale krefter har også vært med på oversettelse av tekst til sørsamisk og coaching av skuespillerne.

– Det er et stort apparat som må til for å få ting tidsriktig og riktig på alle måter. Det er viktig for meg å gi en større forståelse av samenes situasjon på den tiden, forklarer regissøren.

– Fint å spille same

Debutantene Eva Nergård (12) og Mikkel Rundberg (19) leder an et imponerende lag med skuespillere.

– Det er en film som tar for seg et gruvemiljø i Norge i 1918 i slutten av første verdenskrig. Da herjet spanskesyken. Under researchen leste jeg om sørsamene. Da ble det viktig for meg å trekke inn sørsamiske karakterer i filmen, forteller Dahlsbakken.

Hovedrolleinnehaver Eva Nergård syns det er spennende å spille samejente i filmen «Forbannelsen».

– Det er veldig kult. Jeg er jo same selv. Jeg syns det er fint at man får samer til å spille samer, sier den sympatiske jenta fra Tromsø.

Den unge skuespilleren sier hun liker å se på skumle filmer.

– Jeg ble ikke redd da jeg så denne filmen, forteller Nergård.

Eva Nergård

Eva Nergård har spilt i flere teaterstykker på Hålogaland Teater. Nå debuterer hun som filmskuespiller. – Jeg har veldig lyst til å fortsette med skuespill, sier Nergård.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Også Tromsø-gutten Mikkel Rundberg er stolt over sin samiske rolle i filmen.

– Jeg er jo nordsame selv. Derfor føles det veldig rett å spille denne rollen, sier Rundberg.

Casting av samiske skuespillere

Nina Erdahl Casting & Costumes har hatt ansvaret for castingen av de samiske skuespillerne.

– Jeg fant Eva og Mikkel her i Tromsø og en del karakterer på Røros til litt mindre roller. Det jeg så etter er at de har samiske trekk og en samisk bakgrunn. Jeg har til og med en bitte liten statistrolle selv, forteller Erdahl og smiler.

Arnt Fossli fra Manndalen i Kåfjord har også en liten rolle i filmen. Han spiller sjaman.

– Filmen viser det slik vi samene oppfatter verden. Hvis du roter for mye med en samisk kirkegård så kan du få problemer, påpeker Fossli.

Nina Erdahl, Arnt Fossli og Mikkel Rundberg

Nina Erdahl, Arnt Fossli og Mikkel Rundberg smiler til fotograferende publikummere etter onsdagens førpremiere.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Pandemi og fornorskning av samer

Forbannelsen er en storslagen beretning om tro og tvil i pandemiens tid, og hvordan samene ble behandlet av det norske storsamfunnet.

– Dette er ikke en samisk film som sådan. Filmens hovedrolle er samisk, spilt av Eva. Hun er fantastisk i rollen. Hun er på mange måter helten i filmen, forklarer Dahlsbakken.

Mikkel Rundberg, Forbannelsen, spillefilm av Henrik Martin Dahlsbakken

Mikkel Rundberg spiller Ailo, som i likhet med andre samer blir hundset med av de norske.

Foto: Pressebilde / SF Studios

Jan Sælid spiller den mannlige hovedrollen.

Blant annet er disse med: Tarjei Sandvik Moe, Dennis Storhøi, Benjamin Helstad, Nina Ellen Ødegård og Ellen Dorrit Petersen.

Jan Sælid er god som presten Lauritz Smith i «Forbannelsen».

Jan Sælid spiller den ondskapsfulle pastoren Lauritz Smith.

Foto: SF Studios / SF Studios

– Det samiske for meg er viktig fordi jeg har en interesse både for norsk og samisk kultur og historie. Disse historiene går hånd i hånd. Filmen tar for seg det på godt og vondt. Mest på vondt, først og fremst med fornorskningen, opplyser Dahlsbakken.

Korte nyheter

 • Ruošša aviisa doaimmaheaddji čilge manin son almmuhii «fake news»

  Muhtin Ruošša mediat leat almmuhan artihkkaliid gos atnet Silje Karine Muotka gáldun. Hástalus lea ahte sámediggepresideanta ii leat goassige háleštan dáid mediain.

  Muotka oaivvilda iežas atnon propagándii ruošša bealde.

  – Lea hui unohas. Doaivvun ahte ruoššabeale sámit eai jáhke dasa mii čállo.

  Aviisa «Indigenous Russia» maid almmuhii artihkkala gos Muotka sitáhtat leat atnon, muhto doaimmaheaddji Dimtry Berezhkov lohká dan leat dahkan čájehan dihtii makkár giellásiid Ruošša mediat čállet.

  – Muotka lea vásihan behtolaš mediaid ja profešuneala propagandistaid. Sii dahket muitalusaid mat čájehit oarjemáilmmi heajos láhkai, muitala Berezhkov.

 • Nuvttá psykologaš veahkkeápplikašuvnna "Psykolog i lomma" badjeolbmuide

  – Sisabahkkemat, boraspiret, mo boazodoallu hálddašuvvo Norggas earret eará váivvidit boazodoalliid, maiddái guohtunroasut lasihit psyhkalaš hástalusaid boazodoalus, lohká boazodoalu HMS ráđđeaddi Anna Kristine Sokki Bongo.

  Golmma jagi prošeavttas "dearvvašvuohta, biras ja sihkkarvuohta boazodoalus" bođii ovdan, ahte lea dárbu psyhkalaš veahkkenevvui.

  Boazodoalu HMS ráhkadii ápplikašuvnna ovttas overvinne-fitnodagain.

  Gula jearahallama Anna Kristine Sokki Bonguin ápplikašuvnna birra otná veaigesáddagis.

 • Nuorra artisttat ožžot lávllačállinveahki

  Mannan vahkkoloahpa lágiduvvui lávllačállindeaivvadeapmi Oslos, gos nuorra sámi artisttat barge ovttas hárjánan buvttadeddjiiguin.

  Sii ráhkadit lávlagiid mat soitet gilvalit boahtte jagi Sámi Grand Prix gilvvus. Dán vahku, juovlamánu 1. beaivvi lea áigemearri dieđihit iežas luđiid ja lávlagiid dohko.

  Lágideaddji lea Ella Marie Hætta Isaksen, guhte ieš lea hárjánan lávllačálli. Son lea dán deaivvadeami lágidan ovttas JM Norway:ain ja Sámi musihkkafestiválain.

  Loga ášši dárogillii.