For første gang erklærer fylkesmannen et budsjett for ulovlig

Fylkesmannen i Nordland har opphevet Tysfjord kommunes årsbudsjett- og økonomiplanvedtak. – Alvorlig, innrømmer ordføreren.

Tysfjord kommune og Tor Asgeir Johansen

SLITER ØKONOMISK: Tysfjord kommune kan ende opp med et samlet underskudd på nærmere 64 millioner kroner ved utgangen av 2017 dersom politikerne ikke tar grep.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Fylkesmannen i Nordland opphever Tysfjord kommunes budsjett for 2017 etter å ha gjennomført en lovlighetskontroll, melder Fylkesmannen på sine nettsider.

– Dette er virkelig alvorlig. Vi har ikke gjort det før i min periode som fylkesmann at vi har erklært et budsjett for ulovlig og ikke gyldig, sier fylkesmann Hill-Marta Solberg til NRK.

– Tysfjord har ikke klart å lage et budsjett der de dekker inn driftsunderskuddet. De må gjøre store endringer for å komme i balanse, varsler hun.

Fylkesmannen understreker at kommunen er i dype økonomiske problemer.

– De bruker 10-12 millioner kroner hvert år som de ikke har. Tysfjord har ikke klart å gjøre endringer i strukturen som skaper balanse.

Hill-Marta Solberg

Fylkesmannen i Nordland, Hill-Marta Solberg, forventer konkrete tiltak i Tysfjord.

Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

Underskudd år etter år

Tysfjord har driftet med underskudd hvert år siden 2012. Regnskapet for 2015 viser et samlet underskudd på 41,7 millioner kroner.

Foreløpige regnskapstall viser at kommunen går mot ytterligere elleve millioner i underskudd i 2016. Dersom politikerne ikke tar grep blir underskuddet det samme i 2017, mener administrasjonen.

Dermed kan kommunen ende opp med et samlet underskudd på nærmere 64 millioner kroner ved utgangen av 2017.

Forventer tiltak

Fylkesmannen i Nordland forventer at kommunen nå lager en plan for hvordan de skal klare å arbeide seg ut av problemene.

– Kommunestyret i Tysfjord må nå ta inn over seg den alvorlige økonomiske situasjonen kommunen befinner seg i, og ta grep for å få økonomien under kontroll, sier Hill-Marta Solberg.

– De må prøve å bli enige. Det er ikke alltid så lett, for det er jo ubehagelige ting kommunestyret må vedta. Det handler for eksempel om struktur på skole og hvordan omsorgstjenestene er organisert.

– Ingen sektorer kan vernes

Tor Asgeir Johansen

Ordfører Tor Asgeir Johansen (Ap) setter saken til ny behandling i kommunestyret.

Foto: Sander Andersen / NRJK

Ordføreren innrømmer at de ikke har evnet å gjøre de strukturelle endringene som må til. Nå skal kommunestyret behandle budsjettet og økonomiplanen på nytt.

– Det er så pass alvorlig at jeg må gjøre kommunestyrerepresentantene oppmerksomme på at det er underkjent, at vi må ta en ny behandling og finne mer inndekning for å redusere drifta, sier ordfører Tor Asgeir Johansen (Ap).

– Ingen sektorer kan vernes. De store tiltakene gir effekt, og da snakker vi om å gjøre noe innenfor skole- og helsesektorene. Vi driver dyrt. For eksempel har elevtallet på skolene gått ned og vi driver tre fullverdige skoler. Og vi driver heldøgns pleie- og omsorg tre plasser, legger ordføreren til.

– Kan det være snakk om nedleggelser?

– Jeg skal ikke forskuttere det, men man ser jo hvor kostnadene er, og da må man ta grep der det koster mest, sier Johansen.

Dette krever fylkesmannen:

Fylkesmannen ber Tysfjord kommune snarest utforme og vedta:

  • En forpliktende plan som viser hvordan kommunen skal komme i økonomisk balanse. Herunder stilles det krav til at det settes opp realistiske tiltak som konkretiseres og tallfestes.
  • Søknad om forlenget inndekningstid som bygger på forutsetninger fra forpliktende plan.
  • Budsjett med inndekning i henhold til forpliktende plan.
  • En økonomiplan som oppfyller kriteriene i kommuneloven § 44.