Folkemøte: – Hvilke forventninger har sørsamer til NRK Sápmis medietilbud?

NRK Sápmi skal gi den samiske befolkningen et bredt medietilbud, som også styrker samisk språk og kultur. Hvordan mener du det bør gjøres? Møt opp på Røros på i dag, og si din mening.

Mona Solbakk

Direktør for NRK Sápmi, Mona Solbakk, håper at så mange som mulig kan delta på folkemøte på Røros fredag 30.september.

Foto: NRK / NRK

– Kom og fortell oss hva du forventer. Dette er en unik mulighet til å påvirke hva NRK Sápmi bør prioritere, og hvordan vi kan være der for deg i hverdagen, sier direktør i NRK Sápmi, Mona Solbakk.

NRK Sápmi inviterer alle interesserte i det sørsamiske området til folkemøte i dag klokken 18.00 på Storstuggu i Røros.

– Det er viktig for oss å vite hvilke forventninger publikum har til oss. Vi er avhengige av å vite hvordan vi kan og bør være tilstede i samers hverdag. Er det via radio, tv, nett, sosiale medier. Eller andre måter? Bør vi prioritere barn, unge, voksne? spør Solbakk.

Veien videre for språket

NRK Sápmi skal etter folkemøtet samle informasjonen og beslutte hvordan institusjonen skal rigge til innhold og publisering til publikum i det sørsamiske området.

– Dersom vi skal evne å styrke sørsamisk språk og kultur, må NRK Sápmi være relevant og viktig for det sørsamiske publikummet. Vårt medietilbud må bli brukt og oppleves som viktig og nyttig, mener direktøren.