Språket i fokus

– Hvordan skal Sametinget være leverandør av tjenester til det samiske folket når dere vil nedlegge det? Spørsmålet ble stilt til Frps toppkandidat Ivar Simonsen på folkemøtet.

HELE MØTET Folkemøte Skånland: 27.8.09

Folkemøte i Skånland
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Og Simonsen svarte slik:

– Sametinget skal presse offentlig myndigheter slik at det bevilges penger til blant annet samisk språk.

Han understreket at Sametinget skulle nedlegges i nåværende form. Likevel mente Simonsen at det ville brukes penger til samisk språk.

Under møtet ble det også avdekket at flere av partiene ikke hadde skrevet sine valgprogram på samisk.

Språket ble et sentralt tema under folkemøtet i Skånland torsdag kveld.

Listetoppene fra partiene i valgkrets 5 deltok på møtet som NRK Sami Radio arrangerte på Várdobáiki.

Disse politikerne deltok på folkemøtet:

Vibeke Larsen

Ivar M. Simonsen

Ann-Mari Thomassen

Odd-Roar Strømme

Anders Urheim jr.

Heidi B. Andersen

Her er alle listene og kandidatene i valgkretsen.