Føler seg trakassert

– Det er dårlig samarbeidsklima mellom de lokale høyre-lagene i Porsanger og Kautokeino, mener lederen i Kautokeino Høyre, Nils Henry Henriksen.

– Det er det klart at når du blir trakassert, så er det ille nok. Men jeg vil ikke gå nærmere inn på hva som er blitt sagt og gjort, forklarer leder Nils Henry Henriksen i Kautokeino Høyre.

Han medgir at dette kan være en medvirkende årsak til at Kautokeino Høyre på siste kommunestyremøte fremmet forslag om å endre sammensetningen av Ávjovári valgkrets slik at Porsanger kommune ikke lenger er med i denne valgkretsen.

– Vi er på en måte rett og slett blitt trakassert av ledelsen i Porsanger Høyre.

– Hvordan?

– Nei det orker jeg ikke å gå nærmere inn på.

– Hvor ille synes du at denne trakasseringen er?

– Det er det klart at når du blir trakassert, så er det ille nok. Men jeg vil ikke gå nærmere inn på hva som er blitt sagt og gjort.

Henriksen mener at ledelsen i Porsanger Høyre har en altfor negativ holdning til samer og samiske forhold.

HØR på samisk:

Kjenner seg ikke igjen

Jonas Nymo

Det er synd at Nils Henriksen kommer med påstander om dårlig samarbeidsklima. Men jeg kjenner meg ikke igjen i denne beskrivelsen, sarer lederen i Porsanger, Jonas Sørum Nymo.

Foto: Dragan Čubrilo / NRK

Lederen i Porsanger Høyre, Jonas Sørum Nymo, kjenner seg ikke igjen i påstandene fra Henriksen.

– Nei overhodet ikke. Jeg har ikke inntrykk av at det er dårlig samarbeidsklima, svarer Nymo.

HØR:

Tar forslaget på alvor

Men han tar på alvor når Kautokeino kommune ønsker å endre sammensetningen av Ávjovári valgkrets.

– Dette er noe nytt for oss, og saka må selvsagt diskuteres i Porsanger Høyre før vi kan flagge med en mening.

– Vil ikke det være en naturlig konsekvens at Porsanger går ut av Ávjovári valgkrets når kommunen har trukket seg fra samarbeidet i Ávjovári region?

– Denne saka må sees også i forhold til geografisk sammenheng. Om vi må inn i en annen valgkrets, skal ikke jeg ta stilling til nå.