Normal

Fokus på ungdom og selvmord i FNs permanente forum for urfolk

De forente nasjoners permanente forum for urfolk møtes i New York i neste uke. Mer enn totusen delegater deltar.

FNs permanente forum for urfolkssaker

Urfolk fra hele verden er representert under FNs permanente forum for urfolkssaker. Bildet er fra den tolvte sesjonen, som ble holdt i New York i mai 2013.

Foto: Xinhua / SipaUSA

I år skal konklusjonene fra den store World Conference on Indigenous Peoples legges frem. Møtet ble holdt i FN-bygningen i New York i september i fjor, med blant annet samisk deltagelse.

Andre store temaer i årets forum er ungdom og selvmord. I noen indianerreservater er selvmord et så stort problem at det anses nærmest som en epidemi.

Wounded Knee

Gravsted i Wounded Knee i Oglala Lakota reservatet i Sør-Dakota.

Foto: Journal file / Ap

Blant annet Oglala Sioux stammen i Sør-Dakota sliter med dette problemet.

I Canada er selvmord også et stort problem blant unge inuitter og indianere i alderen 15 til 25 år. Her er selvmordsraten 11 ganger høyere enn ellers i landet.

Selvmord er i det hele tatt et stort problem blant mange urfolk i hele verden.

Et viktig punkt på dagsordenen blir i tillegg diskusjon om implementeringen av FN-erklæringen om de urfolks rettigheter.

FNs Permanente forum for urfolk blir i år holdt fra og med mandag 20. april og til 1. mai.