Fokus på kulturminner i Vardø

Norsk kulturminneforening arrangerer kulturminneseminar på tirsdag.

Vardøhus festning

Vardøhus festning er en av de mange kulturminnene i Vardø.

Foto: Heiko Junge/SCANPIX

Vardø er en av de kommunene i landet der private eiere av fredete og verneverdige kulturminner over tid har mottatt mest økonomsik støtte fra Norsk kulturminnefond. Over tid har de mottatt totalt seks millioner kroner.

– Dette er grunnen til at vi nå inviterer til seminar med eierne som på ulike måter har vært i kontakt med oss. Den som har skoen på kjenner også best hvor den trykker. Vi vil ha bedre kunnskap om deres erfaringer, sier kulturminnefondets direktør Simen Bjørgen i en pressemelding.

Norsk kulturminnefond er et statlig forvaltningsorgan, som gir økonomisk og faglig støtte til å ta vare på verneverdige kulturminner. Private eiere, frivillige organisasjoner og kommuner kan søke om midler til egne eide kulturminner.

Seminaret arrangeres på Vardø rådhus 24. juni kl 10.00-12.00. På seminaret vil det også bli markert tildeling av økonomisk støtte til fire nye prosjekter i Vardø kommune.

Korte nyheter

 • Helsedepartementet: Går bort fra råd om jevnlig koronatesting

  Råd om jevnlig testing avvikles umiddelbart, opplyser Helse- og omsorgsdepartementet i en pressemelding.

  Smittetrykket er på et såpass høyt nivå at det ikke lenger er hensiktsmessig med råd om jevnlig testing, heter det i pressemeldingen.

  – Vi har nå en kraftig økning i antall smittede. Med så høye smittetall gir det mindre effekt å teste jevnlig. Vi justerer derfor i teststrategien og går bort fra rådet om jevnlig testing. Fra nå er det først og fremst personer med symptomer som bør teste seg, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

  Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.
  Foto: Rahand Bazaz / NRK
 • Freia Melkerull har fått samiske uttrykk

  Nå er Freia Melkerull å finne i butikkene med fire forskjellige uttrykk på nordsamisk. Bakgrunnen for lanseringen er Giellaváhkku - Giellavahkko - Gielevåhkoe, samisk språkuke. Sametinget har utfordret offentlige aktører å bedt dem synliggjøre samiske språk.

  Freia sjokolade med nordsamiske uttrykk
  Foto: Mathis Wilhelmsen / NRK Sápmi
 • Sjokolade saemien jiehtegh åådtjeme

  Daelie Freia melkerull saemien jiehtegh åådtjeme, jih dam maehtie bovresne gaavnedidh. Dah nieljie ovmessie noerhtesaemien jiehtegh utnieh. Saemiedigkie leah byjjes aktöörh evdtiedin saemien gïelh gåhtsajehtieh gïelevåhkoen åvteste.

  Nå kan du finne samisk sjokolade i butikkene. Sametinget har i flere år utfordret store selskaper og bedt dem være med på å fremme samiske språk. Og nå har Freia lansert Melkerull med samiske uttrykk. Det gleder folk.