FN-topp ber Finland om å avlyse sametingsvalget

Varaordføreren i FNs permanente forum for urfolkssaker tviler på det folkerettslige grunnlaget for sametingsvalget i Finland.

Oliver Loode

Varaordfører Oliver Loode i FNs permanente forum for urfolkssaker er lite begeistret over at Høyeste forvaltningsdomstol i Finland har fratatt samene retten til å definere hvem som er same.

Foto: Pressebilde / UNPFII

– Det må først og fremst være opp til Sametinget å definere hvem som er same, og ikke noe som vedtas av Høyeste forvaltningsdomstol i Finland. Finland har forpliktet seg til å følge FNs urfolkserklæring, men nå bryter de denne erklæringen. En av de sentrale punktene i urfolkserklæringen er blant annet kollektive rettigheter, ja urfolk har rett til selv å definere hvem som hører til dem. Dette er i folkerettens ånd, forklarer varaordfører Oliver Loode i FNs permanente forum for urfolkssaker.

Det er Yle Sápmi som skriver om denne saken på sin nettside.

Klemetti Näkkäläjärvi

Tidligere ordfører i Sametinget, Klemetti Näkkäläjärvi.

Foto: Ođđasat / YLE

Loode sikter til det at Høyeste forvaltningsdomstol i Finland i går godkjente 93 finner som samer og med rett til å stemme i sametingsvalgene i Finland.

Dette gjorde de stikk i strid med Sametingets egen vilje i denne saken.

Vedtaket i Høyeste forvaltningsdomstol har ført til sterke samiske prostester, blant annet gikk tidligere ordfører i Sametinget i Finland ut med at han ba om at hans navn umiddelbart ble strøket fra sametingets valgmanntall.

– Nå stiller jeg spørsmål ved hvilket rettsgrunnlag det er for å holde sametingsvalget i Finland eller det kommende Sametinget, hvis samene selv ikke godtar flere av velgerne som samer, spør Loode.

– Kan gå utover Sametingets legitimitet

Samerådet er et fellesorgan for samiske organisasjoner i Norge, Sverige, Finland og Russland. Presidenten i Samerådet, Áile Jávo, uttalte i går at hun var sjokkert over vedtaket i Høyeste forvaltningsdomstol i Finland.

Áile Jávo

President i Samerådet, Áile Jávo.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Det er skremmende at en forvaltningsdomstol i et land kan gjøre et slikt vedtak som bryter med det et samisk folkevalgt organ mener. Prinsipielt er det riv ruskende galt. Jeg har full tillit til Sametinget i Finland, deres kompetanse og deres egen vurdering om hvem som er same. Jeg tviler på at forvaltningsretten har bedre kunnskap om dette, mener Javo.

Hun frykter at dette vil gå utover Sametingets legitimitet, hvis vedtaket fra forvalningsdomstolen blir stående.

– Det at sametingets valgmanntall ikke lenger bare består av samer kan være med på å svekke Sametingets legitimitet blant det samiske folk, frykter Javo.

Beaska Niillas

NSR-leder Beaska Niillas.

Foto: Åse Pulk/NRK

Lederen i Norske Samers Riksforbund (NSR), Beaska Niillas mener at forvaltningdomstolens handling rett og slett er stygg.

– Når en rettsinstans på denne måten overser vedtak gjort av samene selv i en sak som gjelder det samiske folket, så er det stygt. Det er beklagelig at den finske staten overser samene på denne måten og fratar dem selvstyret og retten til å definere hvem de selv er, påpeker Beaska Niillas.