NRK Meny
Normal

FN-leder prøver å overtale urfolk

Fortsatt uklart om samer og andre urfolk kommer til å delta på FNs verdenskonferanse om urfolk til høsten.

Åpning av UNPFII 2012

FNs permanente forum for urfolk er nå samlet til sitt årlige møte i New York. Dette bildet er fra 2012.

Foto: Siv Eli Vuolab / NRK

Utfordringen er at det finnes stater som ikke vil la urfolk delta på konferansen
med samme status som stater.

Flere urfok verden over, deriblant samer, har reagert på dette og truer med å boikotte hele konferansen.

– Hva er verdenskonferanse om urfolk uten urfolk, er spørsmålet som går igjen.

– Deltar ikke i forberedelser

Áile Javo

Samerådets president, Aile Javo, er blant urfolkslederne som mandag ettermiddag lokal tid møter FNs generalsekretær, Ban Ki- Moon, for samtaler.

Foto: Liv Inger Somby / NRK

Denne helgen har urfolk hatt møter i New York der de forbereder seg til saker som skal diskuteres med FN denne uken.

Samene deltar ikke i disse forberedende møtene.

– Det er Arktis som har forlatt arbeidet, nemlig inuitter og samer. Vi har vurdert situasjonen grundig, og besluttet å ikke delta denne gangen, sier Samerådets president, Áile Jávo.

Ban Ki-Moon vil avklare

Den arktiske delegasjonen skal samarbeide med de andre urfolksgruppene på enkelt basis, fordi de har vurdert at dette er en mer effektiv måte å bruke tid og krefter på nå.

Verdens urfolk er samlet i New York til det årlige møtet i FNs Permanente Forum for urfolk, der forberedelser til den nevnte verdenskonferansen som sagt er en av sakene.

FNs generalsekretær, Ban Ki-Moon, har invitert urfolksledere til et møte mandag ettermiddag lokal tid.

Hovedtemaet på møtet er hva FN må gjøre for at urfolk ikke trekker seg fra verdenskonferansen, som arrangeres i New York i september i år.

Hensikten med FNs verdenskonferanse er å dele perspektiver og beste praksis blant stater og i regioner når det gjelder realisering av urfolks rettigheter i tråd med FNs erklæring om urfolks rettigheter.

Urfolksmøte i FN i New York.

Hundrevis av urfolk fra alle verdens hjørner er samlet i New York til møte i FNs permanente forum for urfolk.

Foto: Liv Inger Somby / NRK