Sverige får FN-kritikk for mineralpolitikk

Sveriges mineralpolitikk kan stride mot FN konvensjoner. Det mener en FN-komite som vil ha mer innflytelse til samene.

Sverige

FN-komiteen utrykker uro

Foto: Fredrik Sandberg / SCANPIX

FNs rasismediskrimineringskomite gransker med jevne mellomrom de ulike medlemslandene. Nå hadde turen kommet til Sverige.

I en fersk rapport starter komiteen med å berømme Sverige på noen punkter, blant annet for lovnadsfesting som berører nasjonale minoritetsspråk, samt for at Sverige har godkjent samene som ett folk i grunnloven.

Strider mot FNs konvensjoner

FN-inspektører i Syria

FN-inspektørens bil

Foto: JAMAL SAIDI / Reuters

De kritiske punktene er betydelig flere en de positive.

Komiteen utrykker sin uro over at den svenske mineralloven tillater store industriprosjekt og andre aktiviteter inne i samiske områder, uten samtykke og tillatelse fra samene.

Dette strider mot FNs konvensjoner og rasismediskrimineringskomiteen anbefaler derfor Sverige og endre loven, slik at samene i Sverige har større innflytelse på landområdene sine.

Rasediskrimineringskomiteen merker seg også at Sverige ikke gir tilstrekkelig kompensasjon for rovdyrdrept rein og at Sverige har ennå ikke nådd en nordisk samekonvensjon og ratifisert ILO-konvensjonen 169 om urfolks rettigheter.

På disse punkter vil FNs rasismediskrimineringskomite se en forbedring fra Sveriges side.

For å lese hele rapporten så følger du denne linken:Oddasat.se og åpner FN-rapporten (word).