NRK Meny
Normal

Flytter verdens største samling av samisk samtidskunst

De samiske samlinger i Karasjok har ikke lenger plass til verdens største samling av samisk samtidskunst. I høst begynner derfor flytting av kunstsamlingen til nye lokaler, en flytting som er beregnet å ta tre år.

De samiske samlinger har ikke lenger plass til verdens største samiske samtidskunstsamling

Det er Sametinget som er eier av kunstsamlingen, som består av 1300 verk. Sametinget har kjøpt opp samisk kunst siden 1993, med en årlig budsjettramme på 370.000 kroner. Sametinget har lagret kunsten, som er verdt opp mot 10 millioner kroner, i et magasin nede i museumskjelleren i Karasjok.

Hvis du trykker på hovedbildet, så kan du se litt av hvordan kunsten oppbevares.

Gry Fors

Konservator i De samiske samlinger Gry Fors.

Foto: Privat

– Samlingen har vokst ut av museet. Det er ikke plass mer. Det er helt stappet, forteller konservator ved De samiske samlinger Gry Fors, som har jobbet for nye magasiner til å oppbevare kunsten i siden hun begynte som konservator i 2012.

Så trangt at kunstverkene er utsatt for skader

– Hvis vi ikke hadde flyttet samlingen hadde vi vært nødt til å legge ned begge innkjøpskomiteene, for det ikke er plass til flere kunstverk. Nå når vi flytter kunstsamlingen, blir det plass til å samle i mange år fremover før det blir for trangt der også. Flyttingen gjør også arbeidsforholdene for oss som jobber der mye enklere, det blir lettere å finne kunsten.

Av kunstsamlingen blir det produsert kunstutstillinger både av De samiske samlinger og av andre. Det er til en hver tid flere hundre kunstverk ute på vandring, og som vises på andre museer og institusjoner, både i inn- og utland. Når de ikke er på vandring, så er de i oppbevaring på museet, og Fors sier at oppbevaringen må være godkjent og forsvarlig.

– Nå er det er så trangt i magasinet at hvis du skal flytte på én ting, så må du flytte på tyve andre ting for å komme til. Når det står så trangt så blir kunstverkene utsatt for skader. Det er virkelig en utfordring med de magasinforholdene som har vært fram til nå.

Sametinget har forstått problematikken og har støttet flyttingen til nye magasiner.

Flyttingen skjer etappevis over tre år

Flyttingen kommer til å skje etappevis over tre år, fordi De samiske samlinger ikke har penger til innredning til all kunsten i år. De starter prosessen i høst, noe tar de neste år og resten i 2017. De samiske samlinger har overtatt lokalene som Samisk kunstnersenter hadde før i Karasjok, hvor hele underetasjen blir magasin. Nå holder de på å klargjøre huset for kunsten.

– Det blir kjempeflotte lokaliteter for oppbevaring av kunst. Vi får også et eget fotoatelier, og fagenheten kunst er blitt utvidet med en fast fotograf i halv stilling, og vi håper enda å få en samlingsforvalter i full stilling.

Fotografen skal dokumentere de nye kunstverkene som kommer inn og kunstverk som lånes ut. I tillegg skal all kunsten registreres digitalt i en nasjonal registreringsarena, og det arbeidet starter De samiske samlinger med nå. Fotografstillingen lyses ut i høst.

– Må opprette eget samisk kunstmuseum

Årsmøtet 2015 i Sámi Dáiddačehpiid Searvi/Samisk Kunstnerforbund (SDS) er tilfreds med beslutningen som er tatt om å flytte kunstsamlingen.

Årsmøtet understreker at denne løsningen kun må anses som midlertidig, og krever at arbeidet med å opprette et eget samisk kunstmuseum videreføres. Forbundet har jobbet i flere titalls år for å få etablert et kunstmuseum. Arbeidet med kunstmuseet er foreløpig lagt på hylla.

Også konservator Gry Fors er enig i at det er behov for et eget samisk kunstmuseum.

– Et kunstmuseum må på plass. Men foreløpig har vi funnet en grei løsning, inntil et kunstmuseum er på plass.