NRK Meny
Normal

Flom slo ut flere laksekameraer

– Grunnet kraftig vårflom ble tre av våre fire videokameraer slått ut, skriver det finske naturressursinstituttet.

En glad laks, enn så lenge

SLIK OVERVÅKES OG TELLES LAKSEN I ELVA: Dette kameraet overvåker eksempelvis villaks i Drammenselva i Sør-Norge.

Foto: Ingvild-Anita Velde / NRK

– Vi installerte kameraene i god tid før vårflommen. Senere når flommen kom tidlig i juni, så var denne så sterk at tre av de fire kameraene våre ble slått ut.

Dette meldte Naturresursinstitutet i Finland i en e-post til Tanavassdragets Fiskeforvaltning, som NRK har fått innsyn.

Dette skjedde i sideelva Lákšjohka, som ifølge vassdragsforvaltningens nettsider er en av de faste sideelvene til Tanaelva hvor videotelling gjennomføres årlig (eksterne lenker).

Det er det finske naturressursinstituttet som registrerer lakseoppgangen med undervannskamera.

Lákšjohka - Laksjok i Tanavassdraget

LÁKŠJOHKA: Dette bildet er tatt i øvre deler av sideelva til Tanaelva, mange kilometer ovenfor der videotellingen av laks finner sted.

Foto: Tor-Emil Schanche / NRK

– Mistet ikke vital data

Det har fra enkelte hold fra tid til annen blitt stilt spørsmål ved påliteligheten til tellemåten ved hjelp av videoteknologi.

Kritikken har blant annet fremkommet på enkelte av folkemøtene som Tanavassdragets fiskeforvaltning har arrangert.

Det finske naturressursinstituttet skriver imidlertid at de flomutslåtte kameraene ble reinstallert den 13. juni, straks vannstanden tillot det.

– Mest sannsynlig mistet vi ikke vital data grunnet perioden for lakseoppgangen. Vi mistet kanskje en og annen laks, men ingen smolt da smoltoppgangen startet sent grunnet svært kald vanntemperatur, skriver instituttet.

2014 var rekordår

Det finske naturressursinstituttet rapporterer å ha telt 1076 voksne laks og 2727 smolt.

– Våre resultater fra videotelling av laks, viser at 2014-sesongen var det beste året med lakseoppgang i sideelven Lákšjohka i Tanavassdraget siden 2009.

Videotellingstallene for 2015 foreligger ikke ennå.

– Det går nemlig mye tid på å gå igjennom videomaterialet etter sesongen. Tallene vil erfaringsmessig ikke være klare før godt utpå høsten, eller kanskje først på nyåret, skriver Tanavassdragets fiskeforvaltning på sine nettsider.

De totale fangsttallene for 2015-sesongen er heller ennå ikke publisert (ekstern lenke).