Flesteparten vil at sametingspresidenten skal kunne snakke samisk

– Ambisjonen min er når jeg blir sametingspresident, så skal jeg kunne holde nyttårstalen på samisk, sier Ronny Wilhelmsen (Ap).

sametinget

SAMETINGET: Om under èn måned skal sametingspresidenten velges.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

På inngangen av dette året ble det en stor debatt da sametingspresident Vibeke Larsen holdt nyttårstalen sin på norsk.

Selv om folket ikke er enstemmig om sametingspresidenten bør snakke ett av de samiske språkene, så vil presidentkandidaten for Arbeiderpartiet ta grep om sin egen språksituasjon.

– Jeg har meldt meg på samisk-kurs, og begynner nå i august. Det blir midt i den intensive valgkampen, men det er muligheten jeg har nå og har det er et valg jeg har tatt, sier Ronny Wilhelmsen.

Ronny Wilhelmsen

PRESIDENTKANDIDAT: Ronny Wilhelmsen begynner nå på samisk språkkurs.

Foto: Bernt Sønvisen / Arbeiderpartiet

Ronny er oppvokst i et sjøsamisk område med en bestefar som snakket samisk som liten. Men da bestefaren ble eldre var den skam å snakke samisk, og gikk da over til kun å snakke norsk.

Det har satt preg på situasjonen, og Ronny ser hvor mye språket betyr for dem som har det som den viktigste identitetsbærer.

– Ambisjonen min er når jeg blir sametingspresident, så skal jeg kunne holde nyttårstalen på samisk.

Delt mening

I en fersk meningsmåling gjort av som Sentio Research Norge AS har gjort for NRK Sápmi, spurte vi om sametingspresidenten bør snakke et av de samiske språkene eller ikke. Av 600 personer som ble spurt svarte de dette:

  • 49,7 % Ja
  • 43,5 % nei
  • 6,8 % Vet ikke

En sår debatt

– I likhet med 2/3 av samene er jeg språkløs. Fornorskingen tok vårt språk, og jeg har ikke greid å ta det tilbake igjen, sa Vibeke Larsen på norsk i nyttårstalen sin.

Talen skapte stor debatt i det samiske samfunnet. Ikke på grunn av innholdet, men på grunn av at hun ikke holdt talen på samisk.

Hun forventet reaksjoner og at det skulle bli en språkdebatt. Men det eskalerte i større grad enn hva hun trodde.

Vibeke Larsen

SAMETINGSPRESIDENT: Vibeke Larsen fikk hard motgang da hun snakket norsk under nyttårstalen sin

Foto: Amund Trellevik/NRK

– Jeg hadde ventet litt diskusjon, men ikke så kraftig som den ble. Jeg var en stund redd for at det skulle bli ødeleggende for å ha en konstruktiv debatt om hvordan vi sammen kunne bygge opp rundt språket, sier Larsen.

For henne ble det en vanskelig tid i etterkant, for hun visste ikke helt hvordan hun skulle håndtere situasjonen siden hun så viktigheten hos både de norsktalende og samisktalende.

– Det roet seg heldigvis ned etter noen uker, men det synes jeg var vanskelig å takle fordi folk var i en skyttergravskrig der jeg sto i midten.

Neste tale ble på samisk

På vegne av Sametinget holdt Vibeke tale til det samiske folket på samenes nasjonaldag 6. februar i Trondheim i år. Det var også 100-års markering av samenes første landsmøte som holdt sted på samme plass, Tråante 2017.

Her hadde hun manus både på norsk og samisk. Men hun tok kun med den samiske teksten da hun gikk på scenen. Hun lovte seg selv at 6. februar-talen skulle holdes på samisk.

– Jeg fikk bevist at jeg kan hvis jeg vil. Den debatten skulle ikke få ødelegge den store feiringen i Trondheim.