Hopp til innhold

Flertallet i kommunestyret enig: Gruvedebatten skal legges død

Flertallsgruppa har kommet fram til at de ikke vil ha en konsekvensutredning av fremtidig gruvedrift i Biedjovággi i Kautokeino.

Johan Vasara

Påtroppende ordfører i Kautokeino Johan Vasara

Foto: Åse Pulk/NRK

Valglogo

Arbeiderpartiet og Guovdageainnu Johttisápmelaččaid listu/Kautokeino Flyttsameliste har 29.09.15 blitt enige om en intensjonsavtale med målsetning om å danne et flertallssamarbeid i Kautokeino kommune for perioden 2015-2019.

Glad

– Vi har hele tiden hatt en veldig god kommunikasjon med Flyttsamelista og jeg er glad for at vi nå har en intensjonsavtale på plass om å forhandle videre, sier påtroppende ordfører i Kautokeino Johan Vasara.

Partene går inn for at Johan Vasara fra Arbeiderpartiet blir ny ordfører med Anders S. Buljo fra Flyttsamelista som varaordfører.

Buljo sier at det var naturlig at Vasara blir ordfører, siden de fikk flere stemmer i valget.

Anders S. Buljo

Flyttsamelistas Anders S. Buljo er allerede på jobb på fjellet dagen etter at partiet underskrev intensjonsavtale med Ap om et flertallssamarbeid.

Foto: Privat

– Det var ikke naturlig av oss å kreve ordførerposisjonen. Vi har hatt en god kommunikasjon med Johan allerede før valget. Da valgresultatet ble kjent, så fortsatte vi den gode kommunikasjonen, sier Buljo.

Anders S. Buljo er fornøyd med å få varaordførervervet.

– Vi er fornøyde med å endelig komme i posisjon og at vår politikk blir synlig i kommunen. Vi er fornøyde med samarbeidet.

De ser fordeler ved at det nå er bare to partier i posisjonen.

– Vi ser fordeler ved det, men vi kjenner også at vi har et godt samarbeid med de andre partiene. Folket har valgt oss alle og vi må arbeide sammen for å finne gode løsninger for folket i Kautokeino. Vi vil jobbe for et samarbeid i kommunestyret.

Fikk tilbud om annet samarbeid, men avslo

Flyttsamelista fikk også tilbud fra andre partier i Kautokeino om samarbeid. Venstre, Høyre og Samefolkets Liste tilbød Flyttsamelista ordførervervet ved et samarbeid.

– Det stemmer. Mindre enn et døgn før vi underskrev intensjonsavtalen med Ap fikk vi et annet tilbud. Vi hadde kommet såpass langt med kommunikasjonen med Ap at vi valgte å fortsette der, fordi vi så mye bra i dette samarbeidet. Det vi har sett etter valget er at vi har hatt en veldig god kommunikasjon med Arbeiderpartiet og det verdsetter vi. Vi tenker likt i forhold til hvordan vi skal fremme kommunen, og vi har fått mye av vår politikk gjennom i dette samarbeidet, noe vi er veldig fornøyd med.

Sier nei til konsekvensutredning

Flertallsgruppa har kommet fram til at de ikke vil ha en konsekvensutredning av fremtidig gruvedrift i Biedjovággi i Kautokeino.

– Vi ble fort enige om at slik situasjonen i dag er i forhold til rettssituasjonen og rammeverket i forhold til skatteinntekter, så ser ikke vi at det er mulig å starte gruvevirksomhet i denne perioden. Dette var ikke en vanskelig sak å bli enige om, sie Vasara.

– Er det slik at all gruvedebatt nå skal stilne?

– Vi har blitt enige om at den skal stilne i denne fireårsperioden, slik at vi får fred til å jobbe for å bedre rettighetene og rammevilkårene. Denne debatten har tatt veldig stor plass i kommunepolitikken. Vi vil nå sette fokus på andre saker som er viktige for folk, sier Buljo.

Økonomien største utfordring

Arbeiderpartiet og Flyttsamelista har kommet til enighet om hovedlinjene for samarbeidsavtalen for kommende periode, og innleder nå forhandlinger om detaljene i avtalen. Blant annet hvordan de skal forbedre økonomien i Kautokeino kommune, som er en ROBEK-kommune.

– Dette skal komme fram når vi forhandler om detaljene. Vi er enige om at vi må sette igang visse tiltak hvor vi ser på økonomien og pengebruken i kommunen.

Det er 16 år siden Flyttsamelista sist var i posisjon i Kautokeino. Anders S. Buljo ser på økonomien i kommunen som den største utfordringen framover.

– Vi må få retta opp det store underskuddet fort slik at økonomien igjen blir slik at vi kan planlegge framover og investere mer.

Lover endringer

Den nye flertallsgruppa lover endringer i Kautokeino.

– Vi vil først se på økonomien, som også inneholder arbeidsgiveransvaret til kommunen. For eksempel skal vi se på hvordan ansettelsene og stillingsprosentene er og slike ting. Så tror jeg at vi i Ap bærer et ansvar for å løfte Kautokeinos politikk og våre intensjoner til riksnivå og fremme våre behov der. Det er mange store prosjekter som er i gang, blant annet byggeprosjekter, og jeg håper at vi kan nå bedre fram med dette enn det er gjort før.

En av landets yngste ordførere

Det er 40 år siden at Arbeiderpartiet har ordførervervet i Kautokeino. 27 år gamle Vasara blir en av landets yngste ordførere og den yngste noensinne i Kautokeino.

– Det er en spesiell følelse. Det er en stor ære å få tilliten fra velgerne og støtten fra Flyttsamelista. Det betyr mye for oss, sier Vasara ydmykt.

Da Johan Vasara var rødruss i Kautokeino var russenavnet hans «Ordføreren». Det ser ut som om det går troll i ord.

– Medelevene mine brukte å erte meg med at jeg er som en ordfører. Det kom av det at jeg allerede da var veldig interessert i politikk og jeg meldte meg inn i AUF. Derfor ga de meg dette navnet, ler den påtroppende ordføreren i Kautokeino Johan Vasara.

Korte nyheter

 • SAS-raarahtallen jåerhkieminie

  SAS-raarahtallen måantan jåerhkieminie. Aejkiemieriem tsåahka 11 daenbiejjien lij, mohte dah ij sïemies sjidtieh. SASen girtieh ojhte dan hïeljien haelehten.

  Det er fare for pilotstreik i SAS
  Foto: Ismail Burak Akkan / NRK
 • Skogbrann i Kautokeino

  Det meldes om skogbrann to steder i Kautokeino kommune. Den første langs RV92, mellom Gievdneguikoa og Lapholuoppal. Den andre ved Havgajavri i nærheten av grensa til Øvre Anarjohka nasjonalpark. Helikopter er på vei. Det opplyser 110 Finnmark på Twitter.

 • 16 døde rein i Kvænangen

  Flom i vassdrag i Kvænangen har ført til at 16 rein har mistet livet. Reindriftssame Anders A. Sara er redd for at flere liv skal gå tapt.

  – Vi fikk ikke søkt gjennom hele området hvor det kan være døde dyr, så vi har ingen garanti for at det ikke er flere, sier han til Nordlys.

  Kvænangen Kraftverk AS gjør tiltak for å begrense den høye vannføringen, som skyldes stor snøsmelting.