Flertall mot samiske bokbusser

Det er politisk flertall på Sametinget for å avvikle tilskuddet til samiske bokbusser, skriver avisa Ságat. Avviklingen foreslås gjennomført i budsjettet for 2020.

I 2018 bevilget Sametinget 9,3 millioner i tilskudd til totalt 9 bokbusser fra nord til sør. Sametingsrådet foreslår å bruke midlene på økt litteraturproduksjon og til å øke antall stillinger ved Sametingets bibliotek i sør- og lulesamisk område.

Sørsamisk bok- og kulturbuss Gærjah
Foto: Nordland Fylkesbibliotek