Tyvslakting truer reindrifta på Kola

Samiske reindriftsutøvere i Nordvest-Russland ber myndighetene etablere et eget reinpoliti for å stoppe tyvslaktingen.

Reinsamling i Lovozero

Reinsamling i Lovozero, som regnes som «hovedstaden» for russiske samer.

Foto: ALISSA DE CARBONNEL / AFP

Fra 2008 til i dag er reinbestanden på Kolahalvøya redusert fra 67 000 dyr til 42 000 rein. Dette er en reduksjon på 30 prosent i løpet av fem år. Både reindriftsutøverne og myndighetene karakteriserer dette som en dramatisk reduksjon.

Russiske myndigheter er tydelige på at storstilt tyvslakting er den største årsaken til at reinbestanden på Kola er så kraftig redusert på kort tid, melder nettstedet BarentsObserver .

Samene som lever av reindrift på Kolahalvøya oppfordrer lokale myndigheter i Murmansk til å få på plass et eget reinpoliti i Nordvest-Russland. De viser til at Norge har hatt reinpoliti i flere tiår allerede. Også Finland har et eget reinpoliti, som har ansvar for å ta seg av problemer som berører reindriftsnæringen.