Flere snøsskuterløyper i Norge

Flertallet i Stortinget gikk inn for å gi mer makt til kommunene til å bestemme om snøskuterløyper og barmarkkjøring. Dette liker ikke miljøpartiet De Grønne og ber svar på Stortingets spørretime om hvor mange løyper som kan etableres i kommunene.

Snøscooter

Stortingets flertall gir kommunene mulighet for å bestemme hvor og hvor mange snøscooterløyper de vil ha.

Foto: Erik Kirkvold

Høyre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet hadde flertallet for å gi mer makt til kommunene til å bestemme hvor mange sneskuterløyper det åpnes for i kommunene i Norge. Ordfører i Kåfjord, Svein Leiros liker vedtaket.

Flertallet for å gi mer makt til kommunene

Det var Høyre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet som gikk inn for å gi kommunene mer makt når det gjelder hvor mange sneskuterløyper som skal være i kommunene. De andre partiene i Stortinget var imot å overlate dette til kommunene.

Kåfjord kommune liker vedtaket

Svein Leiros

Ordfører i Kåfjord, Svein Leiros er glad for at Stortinget vil gi kommunene mer bestemmelse for snøscooterløyper.

Foto: Klemet Anders Sara / NRK-Sápmi

Ordfører i Kåfjord, Svein Leiros liker forslaget. Kåfjord kommune hadde i år søkt om å få to miljøløyper i kommunen, men fylkesmannen i Troms sa nei til forslaget. Derfor er Svein Leiros glad nå for at flertallet i Stortinget nå gir mer makt til kommunene å bestemme selv hvor løypene skal gå.

Svein Leiros sier at kommunene vet best hvor og hvor mange skuterløyper det er mest hensiktsmessig å etablere i sitt området. Selv om kommunene får mere råderett, så tror ikke Leiros at dette vil gi fritt kjøring.

Hvor mange løyper kan kommunene gi?

Rasmus Hansson

Leder for Miljøpartiet de Grønne, Rasmus Hansson vil begrense antall sneskuterløyper kommunene kan gi.

Foto: Bøe, Torstein / NTB scanpix

Miljøpartiet De Grønne vil ha svar fra Stortingets spørretime om man bør fastsette en øvre grense på hvor mange løyper kommunene kan godkjenne. Det sier Stortingsrepresentant Rasmus Hansson i Miljøpartiet De Grønne.

Hør ordfører i Kåfjord, Svein Leiros:

Ordfører i Kåfjord, Svein Leiros er glad for at Stortinget gir mer makt til kommunene å bestemme om sneskuterløyper.