Flere ønsker å eie egne fartøy

– Flere unge fiskere ønsker å eie egne fartøy. Det sier lederen i Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen. I forrige uke ble det kjent at dethar vært en oppgang i antall fiskere i Norge. 19 prosent av fikerne er nå under 30 år. – Det er flere unge som ønsker å være fartøyeiere, og det er flere som satser på å være mannskap, sier Ingebrigtsen som setter det i sammenheng med lønnsomheten for næringa om dagen.