NRK Meny
Normal

Medisinstudenter kan få gå siste året i Finnmark

De siste fem årene har medisinstudenter ved Universitetet i Tromsø hatt mulighet å ta det sjette året i Bodø. Nå ser det ut for at studentene kan velge Finnmark det siste året.

Medisinstudenter

Medisinstudenter kan få mulighet til å gå siste året i Finnmark.

Foto: NRK / NRK

En arbeidsgruppe har siden i fjor jobbet med å se på muligheter for å få et tilbud i Finnmark, slik at medisinstudenter kan gå sjette året i Finnmark.

Mulighet for eksamen også i Finnmark

Inger Njølstad

Leder for arbeidsgruppe, Inger Njølstad foreslår at sjette året kan medisinstudentene velge å gå i Finnmark og ta eksamen der.

Foto: Elin Sørheim / NRK

Prodekan ved Universitetet i Tromsø, Inger Njølstad sier at de anbefaler et slikt tilbud i Finnmark.

–Vi har gode holdepunkter for å tro at desentralisert legeutdanning i Finnmark vil styrke rekrutteringen av leger i Finnmark. Det vil også bidra til stabilisering av helsetjenesten, sier Njølstad.

Dette forslaget innebærer at ti til femten studenter skal få denne muligheten. De kan da ta både teori og praksis i Finnmark, og til slutt ta eksamen i fylket.

– Studentene skal ha base i Hammerfest, men kan være i praksis i periode i Alta og i Karasjok. Dette er i forhold til samhandlingsreformen. Det har vært viktig for oss å sørge for at de får praksis både på sykehus og kommunehelsetjenesten, sier Njølstad som er leder for utvalget.

Må sendes ut på høring

Forslaget som er utarbeidet skal nå sendes ut på høring. Det er fakultetsledelsen som behandler dette i mai måned i år.

– Det er viktig å få ledelsen med på dette, slik at vi kan opprette en prosjektorganisasjon som skal se på detaljene i hvor dette skal gjøres, sier Njølstad.

Arbeidsutvalget har bestått av Fylkeslegen i Finnmark, representanter fra Helse Nord, Finnmarkssykehuset, UNN og for Samisk Nasjonalt Kompetansesenter - psykisk helsevern, studentrepresentant, representant fra kommunehelsetjenesten i Finnmark og fra Universitetet i Tromsø.

Tror flere velger Finnmark

Harald Sunde

Medisinsk fagsjef i Finnmarksykehuset HF, Harald Sunde tror at lenger studietid i Finnmark gjør at flere velger å bli her.

Foto: Torgrim Halvari / Helse Finnmark

Medisinsk fagsjef i Finnmarkssykehuset, Harald Sunde er glad for at medisinstudenter kan være enda lenger i Finnmark i studietiden. Dette kan få flere til å bli i Finnmark etter endt utdanning.

Sunde er ikke sikker på om det vil øke antall medisinstudenter, men at flere vil se muligheten å bli i Finnmark.

Kan gi flere samisktalende helsepersonell

Harald Sunde tror at man kan få flere samisktalende helsepersonell ved at sjette året kan taes i Finnmark. Hovedopplæringa blir i Hammerfest, men praksisen er også tenkt plassert i Alta og Karasjok.

Når det gjelder Karasjok så vil det gi mulighet for studentene å bli kjent med Samisk helsepark, og kan øke mulighetene for å få flere samisktalende leger.

Hør intervju med medisinsk fagsjef i Finnmarkssykehuset HF: