Flere folk og endring i rutiner

Sykehusapotek Nord har både ansatt flere folk og endret flere av sine rutiner etter cellegiftoverdosen i 2014. En farmasøyt forvekslet to glass cellegift og blandet en dose som var 20 ganger for sterk. Statens legemiddeltilsyn har rettet sterk kritikk for at apoteket manglet flere rutiner som kunne forhindret overdosen.