NRK Meny
Normal

Samer har oftere symptomer på hjertekrampe

Flere samer enn ikke-samer i distriktene i Nord-Norge oppgir symptomer på angina. Forskerne sliter med å forklare hvorfor.

HealthBeat Too Many Tests

Spesielt for menn kunne forskerne ikke finne noen åpenbar forklaring på de etniske forskjellene, men spekulerer i at genetikk eller kronisk stress kan spille en rolle.

Foto: Thomas Kienzle / Ap

Forskere fra UiT Norges arktiske universitet har nå sammenlignet forekomsten av anginasymptomer i den samiske og ikke-samiske befolkningen i distriktskommuner i Nord-Norge. Angina pectoris eller hjertekrampe kan si noe om risikoen for hjerteinfarkt.

Det skriver Unikard , som er en nasjonal satsning på hjerte- og karforskning

Mer enn 15.000 menn og kvinner mellom 36 og 79 år deltok i studien. De hadde alle svart på spørreundersøkelsen som fulgte med SAMINOR-studien i 2003 eller 2004, blant annet to spørsmål som omhandlet anginasymptomer.

Flere anginasymptomer blant samene

Samer - samedrakter

Forskerne konkluderte med at byrden av selvrapportert angina og symptomer på angina er høyere blant samene enn resten av befolkninga i distriktskommuner i Nord-Norge.

Foto: Roald, Berit / SCANPIX

Mens 9 % av de samiske kvinnene i undersøkelsen oppgav symptomer på hjertekrampe, var den tilsvarende andelen hos ikke-samiske kvinner 6,2 %. For menn var tallene henholdsvis 11,7 og 8,3 %.

Etter at forskerne hadde kontrollert for alder var det rundt 1,5 ganger så høy sannsynlighet for å ha symptomer blant samer sammenlignet med ikke-samer for både kvinner og menn.

Alkohol og trening kan være en del av forklaringen


For samiske kvinner kan treningsvaner og alkoholforbruk helt eller delvis forklare den økte risikoen for anginasymptomer. Inaktivitet er forbundet med økt risiko for hjerte- og karsykdom, mens et moderat alkoholforbruk har vist seg å kunne virke beskyttende. Forskerne understreker at de mulige årsakene til etniske forskjeller i anginasymptomer må etterprøves i studier som følger opp disse gruppene over tid.

Forskerne konkluderte med at byrden av selvrapportert angina og symptomer på angina er høyere blant samene enn resten av befolkninga i distriktskommuner i Nord-Norge. Spesielt for menn kunne de ikke finne noen åpenbar forklaring på de etniske forskjellene, men spekulerer i at genetikk eller kronisk stress kan spille en rolle.