NRK Meny
Normal

Porsangerfjorden skal bli helgefredet for snurrevadbåter

Fjordfiskenemnda foreslår en "helgefredning" for snurrevadbåt fisking innenfor en ny linje, og først ut blir Porsangerfjorden.

 Fiskeridirektoratet

I dette området vil Fjordfiskenemnda prøve ut en ny fjordlinje-regulering. Den røde linja er nemndas nye forslag. Blått markerer dagens linjer, og lilla linjer viser unntak for seinotfiske. Kart: Fiskeridirektoratet

Foto: Kart: Fiskeridirektoratet

Nemnda ønsker nytenkning for reguleringer innenfor fjordlinjene.

Det skriver fiskeribladet Forsiden - FiskeribladetFiskaren

Snurrevad er en slags not som er brukt på grunt vann (inntil 100 m) innenfor en ny linje. Brukes for å fiske flyndre og torsk.

Ny høring

Nemnda sender sitt endelige forslag til nye fjordlinjer inn til Nærings- og fiskeridepartementet. Derfra skal forslaget sendes på en høringsrunde i næringen sammen med en innstilling fra Havforskningsinstituttet om fjordlinjene generelt.

– Det kan være greit å prøve noe nytt. Tanken er at en fangstdøgn-regulering skal kunne gi ønsket effekt uten å utelukke deler av flåten helt, forteller Fjordfiskenemnd-medlem Jan Andersen etter nemndas siste møte i Bodø til avisen.

På Bodø-møtet i Fjordfiskenemnda

På Bodø-møtet i Fjordfiskenemnda deltok blant andre Geir Tommy Pedersen (t.v.) og Jan Andersen.

Foto: Steinar Jonassen

Nemnda har tatt for seg alle fjordlinjer i de tre nordligste fylkene det siste året. I Nordland foreslås det en endring der fjordlinja utenfor Steigen flyttes litt lenger ut, mens linjene i Troms beholdes uendret.

LES OGSÅ:

Endringer i Finnmark

I Finnmark anbefales det flere endringer, og spesielt når det gjelder Varangerfjorden ble nemndas første forslag sterkt kritisert i deler av fiskeflåten. Andersen mener man har fått fram et kompromiss som gir litt bedre forhold for en seinotflåte som følte seg hardt rammet.

– Nå får not flåten i hvert fall tilgang til noen av de tradisjonelle seiskallene i området, sier Andersen, som er talsmann i nemda for snurrevad- og not flåten.

Argumenter fra denne flåten har også nådd fram når det foreslås å trekke fjordlinja innenfor Rolvsøy nord for Hammerfest litt lenger inn mot Reinøya og fastlandet enn dagens linje.

Helgefri i Porsangerfjorden

Men det mest spesielle forslaget gjelder som nevnt Porsanger, der man foreslår en ny linje lenger ut enn før, mellom Sværholt og Helneset. Men til denne flyttingen er det knyttet klare forutsetninger:

  • I området mellom den nye linja og den eksisterende, mellom Rekvikklubben og Kjelvik, innføres det generelt unntak for å fiske med snurrevad for fartøyer under 28 meter i perioden fra og med mandag til og med fredag. Lørdag og søndag blir det ikke adgang for snurrevadflåten i dette området.

  • Neste forutsetning er at nåværende seinot unntak blir et generelt unntak for å fangste sei med not for fartøy under 28 meter i området Sværholt til Helneset og den etablerte seinot linja i fjorden. Samtidig foreslås det at minstemålet for sei fanget med not i dette området heves til 45 cm.