NRK Meny
Normal

Skal spesielt undersøke Oksefjellet i Birtavarre

Norges Geologiske Undersøkelser er i Nord-Troms på sin årlige befaring. I løpet av to uker vil de mest utsatt skredfareområdene være befart, sier fjellskred lagleder, Reginald Hermanns.

NGU i årlig undersøkelse i Nord-Troms
Foto: Klemet Anders Sara / NRK

Folk trenger ikke være bekymret

Det er uklart om deler av Oksefjellet ved Skattvoll i Birtavarre har beveget seg 10 cm det siste året, skriver Framtid i Nord. - Vi skal i løpet av mandag eller tirsdag undersøke GPS-punktene i området, samt bruke skanning for å se på hvor mye fjellpartiet har beveget seg, sier NGU, lagleder for fjellskred, Reginald Hermanns.

- Hvis det stemmer at fjellpartiet har beveget seg 10 cm, er dette mye. Da er det nødvendig med kontinuerlig overvåking av Oksfjellet. Men, det er for tidlig å si og de vil bruke endel tid på å se på skanningsresultatene og sammenligne disse med GPS målingene, sier Reginald Hermanns.

Også andre områder i Nord-Troms

NGU vil også i løpet av de to ukene de er i Kåfjord undersøke andre områder i Nord-Troms, som Kvænangen. Her er det ikke snakk om fareområder, som i Kåfjord, sier Hermanns.

100 fjellskredområder i Troms

I Troms har vi nærmere 100 fjellskredområder, med varierende faregrad. I Troms er det spesielt Kåfjord som har områder med fare for ras, og dette skal undersøkes nå. I alt er det 8 GPS områder i Kåfjord som overvåkes via satelitt, i tillegg driver vi med skanning av disse områdene, sier Reginald Hermanns. Når det gjelder Nordnesfjellet, mellom Manndalen og Skibotn, så er dette fjellpartiet under kontinuerlig overvåking.

Er ikke redd

77 år gamle, Ludvig Olsen som bor like ved Oksefjellet, sier at han ikke har vist om at fjellpartiet siger. Men, når han så det i avisa, så har tankene svirret rundt det. Olsen håper nå at forskere nå vil finne ut om fjellpartiet har seget som 10 cm.

-Jeg er ikke redd for at fjellpartiet vil sige ut, og jeg har ikke tenkt å flytte fra området, det er jeg for gammel til sier Olsen.