Vil hjelpe unge ut i fjordfiskebåten

Fiskeriminister Helga Pedersen er forsiktig med å røpe hva hun synes om forslaget fra Kystfiskeutvalget for Finnmark.

Fiskeriminister Helga Pedersen og dattera Anna
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Kystfiskeutvalget foreslår veldig store endringer. Nå skal innstillingen ut på en bred høring før regjeringen tar stilling til forslagene som er fremmet, sier hun til NRK.

Utvalget kommer med en rekke forslag som kan gjøre det lettere for statsrådens datter og andre unge å bli fisker i fylket - hvis de vil.

HØR: Fiskeriminister Helga Pedersen

Staten kan kjøpe kvoter

I forslaget heter det at staten skal tilføre Finnmark fiskeriforvaltning ressurser, i form av kapital, kvoter eller fisketillatelser.

– Slik kan det det materielle grunnlaget for sjøsamisk kultur og annen kystkultur i Finnmark sikres. Staten må i så fall tilføre Finnmark fiskeriforvaltning så stort volum av kapital og/eller kvoter at det materielle grunnlag for sjøsamisk kultur sikres, mener utvalget.

Under presentasjonen av innstillingen i Vestertana sa utvalgsleder Carsten Smith at dette kan i praksis bety at staten må inn med penger.

– Forvaltningen skal reservere et tilstrekkelig volum for fiskere i Finnmark, og om nødvendig må kvoten overføres fra for eksempel den havgående flåten, sa Smith.

Poenget er at kvotene finnmarkingene skal fiske, må være innenfor totalkvoten.

– Tilførsel av kapital må til. Dette vil være kostbart for myndighetene, men et krafttak må til for å redde den sjøsamiske og øvrige kyst- og fjordkulturen i Finnmark, sa Smith.

– Kan du si nei, Helga?

Helga Pedersen

Fiskeriminister Helga Pedersen venter omfattende og frisk debatt.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

På spørsmål fra NRK Sámi Radio om hun kan si nei til forslagene som vil bety svært mye for den sjøsamiske og øvrige fjordfolket i Finnmark, svarer hun dette:

– Før jeg sier noe som helst om forslagene og før regjeringen begynner saksbehandlingen, så skal det ut på høring og hvor fylkeskommunen, Sametinget, næringsorganisasjoner og kommuner både i og utenfor Finnmark får si sin mening.

Statsrådens familie, naboer og en del fiskere fra områdene innstillingen angår, var på plass i det vesle kapellet i Vestertana mandag. Som fylkesordfører i Finnmark lanserte hun idéen om "fiskeripolitikk med Finnmarksvri".

For Helga Pedersen er det også for tidlig å si noe om hun har sympati for forslagene i Kystutvalgets innstilling.

– Blir du påvirket her på hjemmebane?

– Jeg er helt sikker på at folk i Vestertana har sterke meninger om forslaget, men det har også folk i andre lokalsamfunn og langs kysten.

– Flere vil kunne bli fiskere

I innstillingen fra Kystutvalget heter det at en overføring av kvoter til Finnmark, vil trolig bidra til at flere personer ønsker å bli fiskere.

Utvalget foreslår også at det settes i verk kraftige tiltak for å styrke rekrutteringen til fjord- og kystfiskeyrket.

– Alle de som ønsker å begynne å fiske vil etter bestemmelsen ha et rettskrav overfor fiskerimyndighetene. Dette vil innebære at de som ønsker å gå inn i næringen, også vil kunne gjøre det, og dersom de ønsker det, ha et krav på å etablere seg som yrkesfiskere, og ha fiske som sitt levebrød, heter det i innstillingen.