Kamp om tanalaksen etter historisk bunnår

Full krangel på norsk side om hvem som skal begrense sitt fiske. Samtidig frykter norske myndigheter storinnrykk av finske sportsfiskere til sommeren. 2009-sesongen ble et historisk bunnår både i elva og sjøen.

Tanalaks tatt av Matti Sietiö
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Fylkesmann Gunnar Kjønnøy (t.v.), Arne Josvald Sabbasen og Øystein Kristiansen

Sjølaksefiskerne Arne Josvald Sabbasen (t.v.) og Øystein Kristiansen.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK
Terje Aslaksen (t.v.) og Geir Kristiansen. Reidar Varsi med ryggen til.

Terje Aslaksen fra Finnmark Jeger- og fiskerforbund.

Kampen om tanalaksen tilspisser seg:

  • Sjølaksefiskerne føler seg ofret og kasta på land.
  • Fluefiskerne vil ha garnfiskerne i elva på land.
  • Garnfiskerne vil fjerne flest mulig turister som kommer til Tana for å fiske.

– Vi er fra før av allerede blitt regulert bort. Denne sommeren blir det bare noen få dagers fiske i sjøen for oss. Laksen som dermed får svømme forbi oss, blir likevel tatt av stang- og garnfiskerne i elva. Nå er det deres tur til å bli regulert, sier Arne Josvald Sabbasen til NRK.

Han er sekretær i Sjølaksefiskeforeningen i Finnmark. Nå venter han og resten av fiskerne på avgjørelsen til Miljøverndepartementet. Direktoratet for naturforvaltning har foreslått nedkorting av fiskesesongen for sjølaksefiskerne.

Krangelen mellom gruppene skjer samtidig som 2009 ble tidenes bunnår. I Tanavassdraget ble den totale fangsten på 62.8 tonn - historisk bunnår. I sjøen i Finnmark tok fiskeren 135 tonn, også dette en bunnotering.

– Spilt fallitt

Sportsfiskerne i Finnmark skjønner sjølaksefiskernes frustrasjon. Terje Aslaksen i Finnmark Jeger- og fiskerforbund:

– Nå lar de laksen passere i fjorden om våren, men i elva står drivgarnsfiskerne klar med sine garn allerede etter 20. mai. Dette er en håpløs reguleringsforvaltning. Den har spilt fallitt.

Jeger- og fiskerforbundet krever strengere reguleringer i elva; inkludert stangfisket.

Garnfiskernes leder i Tanaelva, Reidar Varsi er åpen for kutt i fisket.

– Men da forventer jeg også at de som tar mest laks, nemlig tilreisende sportsfiskere, reduserer sitt uttak tilsvarende, sier Varsi til NRK.

Offisielle tall viser imidlertid at tilreisende fiskere har tatt mellom 28 og 32 prosent av totalfangsten i Tanavassdraget de siste årene (se faktaboks).

Venter flere finner

Fylkesmannen i Finnmark går imidlertid ikke inn for reguleringer av verken sports- eller garnfisket i den norske delen av vassdraget kommende sesong. Derimot jobber fylkesmannen for strengere reguleringer på grensestrekningen.

Men finske myndigheter har satt foten ned, sier fiskeforvalter Harald Muladal:

– Finnene er ikke enige i vår beskrivelse av situasjonen for tanalaksen. Etter vår mening er den svært kritisk, sier han til NRK.

En beskjeden avkorting av sesongen etter 10. august ble avvist av regionale finske myndigheter.

Mens laksefiskerne på norsk side både opplever kutt i fisket, og krangler internt, frykter fylkesmannens fiskeforvalter at enda flere finske turister kommer til Tana for å fiske laks.

– Det blir mer kjent i Finland at Norge har regulert sitt sjøfiske. Hvis reguleringen skal ha noen effekt, betyr det at det vil komme noe mer laks opp Tanaelva. Da tror jeg at flere finske sportsfiskere også vil komme, sier Harald Muladal.

Møter finske sportsfiskere

Både garnfiskerne som er organisert i Tana Laksebreveierforening, og sportsfiskerne har kontakt med sine respektive "kolleger" på finsk side. Målet er å få til frivillige tiltak som kan minske presset på laksen.

– Vi skal ha et møte med finske sportsfiskerorganisasjoner om kort tid. Forvaltningen av grenseelvene skal settes på dagsorden. Situasjonen er alvorlig. Derfor må interesseorganisasjonene både på norsk og finsk side ta noen grep, sier Terje Aslaksen i Finnmark Jeger- og fiskerforbund.

Hver sommer kommer mellom 8.000 og 10.000 finske sportsfiskere til Tana.