NRK Meny
Normal

Fisker: – Rettighetsgruppa må utvides med sjøsamisk kompetanse

– Finnmarkskommisjonen mangler nødvendig kompetanse til å vurdere sjøsamiske spørsmål, mener styremedlem i Fjordfiskenemnda,Trond Einar Karlsen.

Trond-Einar Karlsen

– Finnmarkskommisjonen vil få mer legitimitet i sjøsamiske miljøer dersom kommisjonen blir utvidet med sjøsamisk kompetanse, mener fisker og styremedlem i Fjordfiskenemnda, Trond Einar Karlsen.

Foto: Privat bilde

Altamannen Trond Einar Karlsen er selv fisker og har med interesse lest rapportene som Finnmarkskommisjonen hittil har lagt frem.

Bjarne Johansen

Leder i Tana og omegn sjølaksefiskeforening, Bjarne Johansen, mener det vil være en fordel dersom kommisjonens arbeid blir utvidet med sjøsamisk kompetanse.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Kommisjonen har gjort mye bra arbeid. Men de mangler kompetanse i sjøsamiske saker. Derfor kan de komme til gale konklusjoner, hevder Karlsen.

Det er spesielt rapporten for felt 6 Varangerhalvøya vest – som har utløst frustrasjon over rettighetsarbeidet .

– Inntrykket er at det gis for lite medhold til krav utover de rettigheter som allerede er slått fast i Finnmarksloven. Og når kommisjonen i tillegg mener at kravet om tilbakeføring av frarøvede lakseplasser, er utenfor deres mandatområde, så blir dette helt meningsløst, sier Karslen.

Etter hans mening bør kommisjonen utvides for å få inn nødvendig sjøsamisk kompetanse.

– Hvis det ikke lar seg gjøre, så bør Finnmarkskommisjonen utnevne en egen sjøsamisk utredningsgruppe, foreslår Karslen.

Får støtte

Leder i Tana og omegn sjølaksefiskeforening, Bjarne Johansen, er enig med Karlsen.

– Men dette er min personlig mening, understreker Johansen.

Tana og omegn sjølaksefiskeforening var en av de som sto bak kravet om å tilbakeføre lakseplasser som folk i Båtsfjord og Berlevåg er blitt fratatt på 1970-1980-tallet.

Ulike meninger om loven

Johansen forstår ikke hvorfor kommisjonen mener dette kravet er utenfor deres mandatområde. .

– Det var ikke dette som var meningen da vi for to år siden fikk endret Finnmarkslovens paragraf 29. Endringen pålegger kommisjonen å utrede rettigheter til fiskeplasser i sjø og fjordområder i Finnmark dersom noen med rettslig interesse i en avklaring krever det, forklarer Johansen.

  • HØR:

Leder i Finnmarkskommisjonen, Jon Gauslaa, mener dette er en feiltolking av paragrafen.

De endringene som ble gjort i finnmarksloven § 29 i 2013 gjelder ikke lakseplasser i sjøen, men fiske av saltvannsfisk, som det før lovendringen lå utenfor kommisjonens mandat å vurdere. Vi har ikke sett noen krav om rettigheter til den type fiske, forklarer Gauslaa.

Erstatningssak

Jon Gauslaa

OVERRASKET: Leder i Finnmarkskommisjonen, Jon Gauslaa, er overrasket over hvor mye debatt siste rapport har skapt om sjøsamiske rettighetsforhold.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

At kommisjonen har avvist behandling av kravet om tilbakeføring av fratatte lakseplasser, betyr ikke at kommisjonen til enhver tid avviser slike saker.

– Kommisjonen har i samtlige rapporter den så langt har avgitt utredet spørsmålet om sjølaksefiske og konkludert med at dette er en rettighet for lokalbefolkningen i de ulike feltene. I rapporten for felt 5, som ble offentligjort i juni 2014, vurderte den også spørsmålet om inndratte lakseplasser, og konkluderte på samme måte som den nå har gjort i felt 6, forklarer Gauslaa.

Saka i Gulgofjorden er ifølge Gauslaa spesiell fordi inndragningen er skjedd i en ekspropriasjonsrettslig rettighet.

– I såfall ville vi da måttet vurdere spørsmål om erstatning til rettshavere. Det er dette som er utenfor kommisjonens mandatområde, forklarer Gauslaa.

Innhenter sakkyndig bistand ved behov

Flere hevder at Finnmarkskommisjonen mangler kunnskaper om rettighetsspørsmål i sjøsamiske områder, og at kommisjonen derfor må utvides, eventuelt at dere utnevner en spesialgruppe. Kommentar?

– Kommisjonen kan jo ikke utvide seg selv. I så fall må Finnmarksloven endres, noe som andre må ta seg av. Men i den grad vi har hatt behov for det, så har vi benyttet oss av sakkyndig bistand med innsikt i sjøsamiske spørsmål. Dette er noe vi vil fortsette med så fremt økonomien tillater det, svarer Gauslaa.