Fiskarlagsleder: - Dette kan umulig være en katastrofe

Leder i Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen, jubler over at fiskere blir kvitt en byråkratisk ordning som gjør det vanskelig å drive med kjøp og salg av fiskekvoter seg imellom.

Kjell Ingebrigtsen ute på havet

Lettere tilgang til kjøp og salg av fiskekvoter, vil gjøre hverdagen enklere for aktive fiskere, mener leder i Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen.

Foto: Norges Fiskarlag/Erik Indrestrand

Han er totalt uenig med lederen i Norges Kystfiskarlag, Arne Pedersen, som mener at regelendringen for fisketillatelser vil ramme kystsamfunnene hardt .

– Tvert imot. Det vil bli enklere for aktive fiskere å øke kvotegrunnlaget uten samtidig å måtte kjøpe båten som kvoten er knyttet til slik den tidligere har forutsatt. Jeg kan med min beste vilje ikke forstå at dette er noen katastrofe for kystsamfunnet, svarer Kjell Ingebrigtsen.

Torulf Olsen skriver i blokk

Nyordningen kan føre til en ytterligere oppblomstring av fiskeriene i sjøsamiske områder, mener leder i Bivdi Torulf Olsen.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

Ulike årsaker, blant annet alderdom og sykdom, gjør at en fisker kan ønske å overføre kvoten sin til en annen.

Også leder i Bivdi (sjøsamisks fangst og fiskeriorganisasjon) Torulf Olsen, ønsker nyordningen velkommen.

– Dette vil gjøre det enklere folk å komme inn i næringen, mener Olsen.

Unngår ressurssløsing

Den nye ordningen trådte i kraft onsdag 1. juli som følge av den endringa som Stortinget gjorde av deltakerloven 15. juni i år. Formålet er å gjøre prosessen for behandling av søknader om fisketillatelser enklere.

– Altfor mange ressurser har gått med til unødvendig prosessarbeid. Ressursene kan nå i stedet brukes på mer meningsfullt arbeid, til beste for utviklingen av norsk fiskerinæring og samfunnet, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Regelendringen gjør det enklere for en reder å overta en fiskekvote fra et annet fartøy.

I dag må rederier som ønsker det, gjennomføre minst tre forskjellige søknadsprosesser overfor fiskeriforvaltningen. En gjennomgang som Fiskeridirektoratet har gjort av forvaltningspraksisen, indikerer at forvaltningen årlig behandler 100–200 slike saker, der hver sak krever minst tre søknadsprosesser og to eiendomsoverdragelser av fartøyet, fram og tilbakesalg.

– Dette arbeidet blir nå overflødig, forteller fiskeriminister Aspaker.

Prinsippene i deltakerloven fastholdes

I henhold til deltakerloven er det kun aktive fiskere bosatt i Norge som kan eie fiskefartøy. Fiskeriministeren understreker at lovendringen ikke berører de grunnleggende vilkårene for eierskap til fiskefartøy, som nasjonalitetskrav og aktivitetskrav, og heller ikke reglene om eierskapsbegrensninger og regionale bindinger.

Det vil fortsatt være fiskeriforvaltningen som tildeler fisketillatelser og kvoter, som skal knyttes til et bestemt fartøy.

Nekter for å ha endret meningen

Leder i Bivdi Torulf Olsen tar fiskeriministeren på ordet.

– Jeg kan ikke annet enn å stole på hennes løfter, sier Olsen.

Han har tidligere kraftig advart endringer av deltakerloven som gjør det mulig å kjøpe fiskebåter uten at båt følger med.

– Pengespekulanter kan overta fiskekvotene , noe som på sikt kan føre til rasering av sjøsamiske fiskerettigheter, uttalte Olsen i desember i fjor.

Olsen fastholder sine uttalalser fra dengang.

Endringen som fiskeriministeren nå har foretatt, er i realiteten ikke noe annet enn en forskriftsendring. Det må være lov å få enkle ordninger som gjør det mulig for folk å drive kjøp og salg av kvoter som de har rettmessig eierskap til, svarer Torulf Olsen, leder i Bivdi, sjøsamisk fangst og fiskeriorganisasjon.