Fire søkere til rådmannsjobb

Til sammen er det fire søkere til rådmannsjobben i Tysfjord. Samtlige er menn.

Det blir mange svinger for en ny rådmann i Tysfjord

Det er fire søkere til å lede Tysfjord kommunes administrasjon.

Foto: Sander Andersen / NRK

De fire søkerne er Trond Gustavson (56) fra Ballangen, Knut Einar Hansen (58) fra Lødingen, Oddbjørn Nilsen (49) med postadresse Kvaløysletta, og Kjetil Skjeie (51) fra Risør.

Det er kommmunetyret som avgjør hvem av disse som blir tilbudt jobben som rådmann, eller om stillingen skal lyses ut på nytt igjen.

I mellomtiden skal kommunens intervjuutvalg, sammen med rekrutteringsbyrået Nord-norsk lederutvikling, vurdere søkerne og gjennomføre intervju med aktuelle søkere.

I kommunens intervjuutvalg er det fire som skal "grille" søkerne. Disse er én fra posisjonen i kommunetyret som er ordfører Tor Asgeir Johansen, Filip Mikkelsen som representerer opposisjonen i kommunetyret, Fagforbundets Hege Nielsen, samt personalleder i kommunen Ingunn Foshaug.

Etter at intervjuene er gjennonmført kommer man fram til en innstilling som så legges fram for kommunetyret, som da avgjør det hele.

Nåværende rådmann Konrad Sætra fikk ikke forlenget sin arbeidsavtale med kommunestyret ut over pensjonsalderen. Sætra fyller 65 år til sommeren.

Kommunestyret besluttet dermed å lyse ut stillingen som rådmann.