Finske samer mindre rammet av radioaktive giftstoffer

Kostholdsendring er blant årsakene. – Man spiser i større grad butikkmat nå enn før, sier ekspert.

Hans Niittyvuopio

TESTES: Et kvarter sittende i en høyteknologisk stol tilhørende den finske Strålsäkerhetscentralen var alt som skulle til for å fastslå at Hans Niittyvuopios becquerelverdier har sunket betraktelig.

Foto: Kirsti Länsman / YLE

Hans Niittyvuopio fra den finske grensebygda Karigasniemi i Tanadalen er ikke den eneste finske samen som opplever mindre og mindre radioaktive giftstoffer i kroppen.

For mens sørsamer i Norge og Sverige har blant de høyeste verdiene i verden av såkalt becquerel i kroppene, minker nivået blant samer i nabolandet.

Maarit Muikku

Maarit Muikku hos den finske Strålsäkerhetscentralen (Stuk). De igangsatte målinger av radioaktivitet på 60-tallet, blant annet for å undersøke virkningene av sovjetiske atomprøvesprengninger.

Foto: YLE

Forklaringen ligger blant annet i hva finske samer spiser, eller rettere sagt ikke spiser like mye av nå som før i tiden; reinkjøtt.

– Man spiser i større grad butikkmat som eksempelvis kylling og fisk, sier Maarit Muikku som er med på å utføre målingene av Hans Niittyvuopio og andre finske samer.

– Gummistøvlene «smeltet»

Første gang Hans Niittyvuopio ble testet, var i etterkant av Tsjernobyl-ulykken i 1986

Da fant man et becqurelnivå på hele 6000 i kroppen hans. Ved siste måling hadde nivået i kroppen hans sunket til kun 60.

– Før i tiden var det så mye becquerel at gummistøvlene så å si «smeltet» fast i føttene, forteller Niittyvuopio.

Derfor er spesielt samer rammet

Lav tar lett opp forurensning fra luften, inkludert radioaktivitet.

Reinsdyr spiser hovedsakelig lav om vinteren, og dermed overføres radioaktiviteten til mennesker som spiser reinkjøtt.

Samer, og først og fremst reindriftssamer, har naturlig nok et betydelig inntak av reinkjøtt, og rammes dermed i større grad enn andre.

Rein, reinsdyr i innhengning

MINDRE RADIOAKTIV: Disse reinsdyrene tilhørende Nellim-siidaen i Enare i Nord-Finland er med all sannsynlighet mindre forurenset av radioaktivitet enn reinsdyr i det sørsamiske området i Norge og Sverige. Finske reinsdyr inneholder ikke like mye av stoffet cesium som før.

Foto: Aslak Niittyvuopio / NRK

Har måtte kaste masse reinkjøtt

I Midt- og Sør-Norge er situasjonen riktig nok bedre i dag enn i etterkant av Tsjernobyl-ulykken.

– Men det er flere reinbeitedistrikt som henger igjen med høye verdier, deriblant i Nord-Trøndelag, Nordland og Jotunheimen, sa Lavrans Skuterud i Statens strålevern til NRK i april 2016.

Frem til da hadde man i Norge vært nødt å kassere rundt 36.000 reinsdyr siden 1986 grunnet for høye radioaktive verdier i kjøttet.