Avventende til Ap-lovnad om å vrake omstridt fiskeavtale

– Kommer det henvendelse fra norsk side angående tanaavtalen, så vil vi selvfølgelig snakke med våre norske kolleger, sier finsk minister, som er fåmælt om eventuelle hemmelige møter med norske myndigheter.

Den finske landbruksministeren Jari Leppä

STATSRÅD PÅ TANA-BESØK: Det nylige Ap-utspillet om å vrake den omstridte tanaavtalen, har ikke gått upåaktet hen for den finske landbruksministeren Jari Leppä. Her holder han innlegg på folkemøtet om tanaavtalen, som nylig ble holdt i Utsjok på finsk side.

Foto: Tor-Emil Schanche / NRK

Den finske landbruksministeren Jari Leppä har fått med seg stortingsrepresentant Martin Kolbergs (Ap) utspill om at Ap lover å vrake den nåværende tanaavtalen – og kreve denne reforhandlet med finske myndigheter, dersom partiet tar regjeringsmakt etter valget.

Ap-utspillet ble følgelig hovedsnakkisen på folkemøtet om tanaavtalen som nylig ble avholdt i Utsjok, hvor den finske ministeren gjorde en kort visitt.

– Vi får se på dette når stortingsvalget i Norge er over, og en eventuell ny norsk regjering er på plass, sa den finske landbruksministeren til folkemøtet.

– Det er alltid interessant å høre synspunkter fra norsk side. Men hvis det kommer en henvendelse fra norsk side angående den nåværende tanaavtalen, så vil vi selvfølgelig snakke med våre norske kolleger, tilføyde Leppä.

Folkemøte i Utsjok om tanaavtalen

OMSTRIDT AVTALE VAR TEMA: Sametingene i Finland og Norge stod som arrangør for folkemøtet som nylig ble holdt i Utsjok. Tema var den omstridte laksefiskeavtalen for Tanavassdraget mellom Norge og Finland.

Foto: Tor-Emil Schanche / NRK

Mistanke om hemmelige samtaler

Rune Aslaksen fra Laksebreveierne i Tanavassdraget

NYSGJERRIG PÅ MINISTERFERDEN: Rune Aslaksen er leder i LBT, Laksebreveierne i Tanavassdraget. Foreningens medlemmer er de som besitter laksebrev som gir rett til å fiske laks med ulike garnredskaper i Tanaelva.

Foto: Tor-Emil Schanche / NRK

Rune Aslaksen fra foreningen «Laksebreveierne i Tanavassdraget» var en av de i forsamlingen som hadde snappet opp at den finske landbruksministeren ikke har reist det som ville vært den naturlige ruta fra Helsinki til Utsjok, som ville vært med fly til Ivalo i Nord-Finland, og derfra med bil eller buss til Utsjok.

Den finske ministeren skal ha reist fra Helsinki via Oslo og Kirkenes, og deretter med bil til Utsjok, altså en lengre og noe mer kronglete rute.

– Betyr dette at den finske ministeren har vært i møte med norske myndigheter i Oslo angående tanaavtalen, på sin ferd hit?

Den finske landbruksministeren ville verken bekrefte eller avkrefte dette.

– Avtalen er lovlig

– Vi kommuniserer med jevne mellomrom med våre norske kolleger angående tanaavtalen. Deler av tanaavtalen kan tilpasses og mindre justeringer kan gjøres hva gjelder fiskeregler, -tider og -redskaper, svarte Leppä ordknapt til folkemøtet.

At motstanden blant deler av lokalbefolkningen mot den nåværende tanaavtalen har vært stor, har den finske ministeren fått med seg.

Steinar Pedersen, Hartvik Hansen og Beaska Niillas (med ryggen til)

BRYTER EGEN REGEL: Hartvik Hansen (t.h.) er sametingskandidat for Šiella og Samedemokratene i Østre valgkrets, og samtidig leder i Laksefiskeforeningen for Tanavassdraget. Foreningen organiserer lokale fiskere som ikke har garnfiskerett. Her sammen med styreleder i Tanavassdragets fiskeforvaltning, Steinar Pedersen.

Foto: Tor-Emil Schanche / NRK

På finsk side har protestene gått så langt at enkelte bevisst har brutt fiskereglene og anmeldt seg selv, i håp om å tvinge frem en rettssak om hvorvidt tanaavtalen og dens fiskeregler er lovlig.

– Jeg vil understreke at tanaavtalen er vedtatt i den finske riksdagen, har trådt i kraft, og er dermed lovlig, sa Leppä til forsamlingen.

Oppfordrer folk til å ikke stemme Høyre og Frp

Sametingsråd Inger Eline Eriksen (Árja)

NØKTERN: Sametingsråd Inger Eline Eriksen Fjellgren (Árja) har uttalt seg positiv til Martin Kolbergs (Ap) lovnad om å vrake nåværende tanaavtale. – Men jeg vil understreke at selv om Ap skulle få regjeringsmakt etter stortingsvalget, så trenger de støtte fra andre partier for å flertall i Stortinget, og det er ikke gitt, sa Fjellgren.

Foto: Tor-Emil Schanche / NRK

Sametingskandidat Hartvik Hansen uttalte på folkemøtet at han ikke har for vane å fortelle folk hvem de skal stemme til stortingsvalget.

– Men etter Martin Kolbergs uttalelse om at Arbeiderpartiet lover å forkaste dagens tanaavtale, og kreve avtalen reforhandlet med Finland, så gjør jeg nå et delvis unntak.

– Folk i Finnmark bør ikke stemme dagens regjeringspartier Høyre og Frp – eller deres støttepartier Venstre og KrF, sa Hansen, som for en del år tilbake selv var aktivt medlem i Tana og Finnmark Høyre.

Anerkjenner ikke statlig forvaltningsrett

Folkemøtet i Utsjok har varslet at man i løpet av nær framtid vil komme med en offisiell erklæring hva gjelder laksefiskereglene og -avtalen for Tanavassdraget.

Áslat Holmberg & Beaska Niillas

AKSJONISTER: Áslat Holmberg (t.v.) og Beaska Niillas, henholdsvis fra finsk og norsk side, representerer aktivistgruppa Ellos Deatnu – La Tanaelva Leve. Gruppa er denne sommeren blitt kjent for å ha etablert en protestleir på en øy i Tanaelva, på riksgrensen mellom Norge og Finland, for å vise sin motstand mot tanaavtalen. Da Beaska Niillas fikk ordet på folkemøtet, ba han den finske landbruksministeren om dokumentasjon på at lokalbefolkningen noen gang i historien har gitt fra seg forvaltningsretten for Tanavassdraget. – Dette svarte han ikke på. Det sier meg at de har ingen slik dokumentasjon å vise til, og dermed tilligger alle fiske- og forvaltningsrettigheter ennå lokalbefolkningen, sier han til NRK.

Foto: Tor-Emil Schanche / NRK