NRK Meny

Finnmárku heajumusaid searvvis

Finnmárkku suohkanat leat dáid Norgga heajumus suohkaniid searvvis, mii guoskká diehtojuohkkimii ássiide. Dan čájeha varas geavaheaddjiráđi suohkanguorahallan. Guorahallan duođašta ahte suohkanis mas orrot olu olbmot addet buoret bálvalusa, go suohkanat mas eai oro nu máŋggas. Ráđđi mihtidii guorahallamis man čeahpit suohkanat leat diehtojuohkima ja bálvalusaid fállát ássiide. Kárášjoga gielda lea heajumus Finnmárkku suohkan 422 sajis. Buoremus lea Áltá čiežalogi goalmmát sajis.