Røya lokker fortsatt finlendere til Finnmark

Til tross for sterk lokal motstand, er fiskegale utlendinger fortsatt ivrige på å komme til utmarka i Finnmark.

Finnmarksvidda er blitt den nye eldoradoen for fiskeglade finlendere.

Timo Vauhkonen fra Pieksämäki i Finland har kjørt tusen kilometer for å få røye på Laksefjordvidda i Finnmark.

Etter at Finnmarksloven ble innført i 2006, har fiskekortsalget til utlendinger for fiske i innlandsvannene i Finnmark, økt veldig. Samtidig er det stadig færre tilreisende nordmenn som kjøper fiskekort. Det viser statistikkene som NRK Sápmi har utarbeidet.

– Finlendere er glad i å fiske, og har en sterk fiskekultur. Samtidig er det lite med røye- og ørretvann i Finland, noe som kanksje kan forklare det økte fiskekortsalget til utlendinger, forklarer utmarksfovalter Steinar Normann Christensen i Finnmarkseiendommen (FeFo).

Midt på Laksefjordvidda treffer vi flere finlendere på fisketur.

– Dette er helt eldorado, sier fiskeglade Timo Vauhkonen fra Pieksämäki.

Og jammen blir det også fisk. Mens vi er der, trekker han opp flere røyer. Leiren ligger bare noen meter fra fiskehullet.

Gjennomfører undersøkelser

Hvorfor røya på Finnmarksvidda ikke i like stor grad lokker tilreisende nordmenn, er ikke lite lett å forklare.

– Lang reise kan være én årsak, svarer Christensen, og understreker samtidig at dette er kun spekulasjoner.

Leirplass på fiskevann

Mange tilreisende finlendere liker å leire midt på fiskeplassen.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

For å få vite årsakene, vil de nå gjennomføre en egen undersøkelse.

– Dette gjør vi for bedre å kunne tilrettelegge tilsreisendes fiske slik at det ikke kommer i konflikt med lokale interesser, forklarer Christensen.

36,1 prosent økning på ti år

Det er bare personer bosatt utenfor Finnmark som må kjøpe fiskekort for å fiske på Finnmarkseiendommen. Alle finnmarkinger fisker gratis.

I 2015 ble det solgt 5939 fiskekort. Av disse var 4842 solgt til utlendinger, noe som er økning på 36,1 prosent i løpet av de siste ti årene.

Nordmenns fiskekortsalget var på 1097, noe som tilsvarer en nedgang på 33.8 prosent.

Flest fiskekort til utlendinger er blitt solgt i 2013. Året etterpå sank kortsalget kraftig, men har tatt seg opp igjen i fjor.

5-km sone

Truls Halvari, Tana

IKKE ARTIG: - Det er en ukultur å campe midt på fiskevannene slik mange utlendinger gjør det. Lokalbefolkningen blir fortrengt, og det er ikke lenger artig å dra på fjellet, sier utmarksutøver Truls Halvari fra Tana.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Opphevingen av 5-km sonen i 2007 har gjort fiskevannene på Finnmarksvidda mer tilgjengelig for utlendinger. Ikke alle er like glade for dette.

– Lokale utmarksutøvere blir fortrengt bort fra de beste fiskeplassene, mener utmarksutøver Truls Halvari fra Hillágurra i Tana.

Men FeFo har ingen planer om å gjeninnføre forvaltningsmodellen (5km-grensen) som stengte utlendingers muligheter å fiske i fjellvann lenger enn 5 kilometer fra offentlig veg.

Antall personer med fiskekort

År:

Nordmenn:

Utlendinger:

Totalt

1991

671

3122

3793

1992

722

2690

3412

1993

?

?

?

1994

690

2111

2901

1995

725

1971

2696

1996

501

3426

3927

1997

777

2808

3585

1998

985

2810

3795

1999

865

2741

3606

2000

809

2864

3673

2001

655

2605

3260

2002

785

2775

3560

2003

834

3095

3929

2004

850

3308

4158

2005

1070

3223

4293

2006

1657

3560

5217

2007

1573

3975

5548

2008

1625

4067

5692

2009

1512

4291

5803

2010

1464

4563

6027

2011

1107

4481

5588

2012

1274

4432

5706

2013

1190

5270

6460

2014

1185

4818

6003

2015

1097

4842

5939

2016

1192

4962

6154

Antall personer med fiskekort