Finnmarkskommisjonen: – En diskusjon vi er ferdig med

Jusprofessor Øyvind Ravna mente Finnmarkskommisjonen snublet da de ikke ga sjøsamer eiendomsrett til et område på 30.000 mål. Kommisjonens leder sier diskusjonen for hans del er lagt død.

Jon Gauslaa

Kommisjonen har ikke snublet på veien til sin konklusjon mener Jon Gauslaa, leder i Finnmarkskommisjonen.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Dette for jo stå for Ravnas regning. Jeg har egentlig ikke noen kommentarer utover det vi har lagt til grunn i rapporten. Jeg ser at han mener at vi har bommet med begrepsbruken, det er vi i kommisjonen uenige i, sier Finnmarkskommisjonens leder Jon Gauslaa.

Gauslaa sikter til kritikken som professor Øyvind Ravna kom med i forbindelse med at det ikke ble gitt kollektiveiendomsrett til et område på 30.000 dekar i Gulgofjord i Berlevåg.

Rett kun ved bosetting

Kommisjonen konkluderte med at det i Gulgofjord var etablert en kollektiv rett til utmarksbruk for bygdefolket på lik linje med en grunneiers rett – men kun da det bodde folk der i 1970.

Den gang måtte de flytte på grunn av en forfeilet fornorskningspolitikk.

Mente de har rett til eiendommen

Øyvind Ravna er professor i rettsvitenskap ved UiT Norges arktiske universitet i Tromsø med inngående kjennskap til rettighetspørsmål i Finnmark.

Ravna sa tidligere til NRK at det på en måte blir en dobbeltstraff for sjøsamene som sokner til Gulgofjord.

Øyvind Ravna

Professor i rettsvitenskap, Øyvind Ravna, sa at det i norsk lov ikke er krav om bosetting for å kunne ha eiendomsrett.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Opparbeidet rett kan i henhold til norsk lovgivning ikke gå tapt på grunn av passivitet, sa Ravna.

Professoren mistenkte derfor at kommisjonen hadde gått i surr i begrepene bygdeallmenningsrett og bygdelagsrett.

Der sistnevnte ikke forutsetter at man bor i bygda.

– En diskusjon vi er ferdig med

Gauslaa sier at de i kommisjonen har tatt utgangspunkt i bygdelagsretten:

– Vi har tatt utgangspunkt i bygdelagsretten, men som sagt det der er en diskusjon som vi for vår del er ferdig med.

Han gjentar kommisjonens konklusjon.

– Vi har konkludert med at det er ervervet en eiendomsrett i området for befolkningen, men for tiden så kan ikke den retten utnyttes fordi det ikke er fast bosetting i området, men retten som sådan har ikke falt bort.

Jon Gauslaa avslutter med at konklusjonen med at det finnes eiendomsrett, som i denne saken, er noe Finnmarkskommisjonen kan komme med i andre områder også.

Mener FeFo bør si fra seg retten til Gulgofjord

Inntil noen flytter til området mener kommisjonen dermed at Finnmarkseiendommen (FeFo) eier den aktuelle eiendommen.

– Det vil være en enkel sak for Finnmarkseiendommen rett og slett å erklære ensidig at de ikke ønsker å forvalte det her lille spesifike utmarksområdet, men kan overlate det til de rettmessige eierne, sa Øyvind Ravna.