Venter på Sametinget før avgjørelse om omstridte gruvedriftsplaner

Utmarksforvalterens styre er delt i synet på konsekvensene av eventuell kobbergruvedrift i Kvalsund, heter det i en pressemelding fra Finnmarkseiendommen.

Fefo-møte om Nussir

SAK UTSATT: Finnmarkseiendommens (FeFo) styre behandlet Nussir-saken tidligere i høst. Saken havnet imidlertid på Sametingets bord i etterkant, og saken skal dermed opp i Sametinget i mars.

Foto: Nils John Porsanger / NRK

Finnmarkseiendommen (FeFo) mener at Sametinget har brukt for lang tid i sin behandling av de omstridte gruvedriftsplanene ved Repparfjorden i Kvalsund i Vest-Finnmark.

Dette meldte FeFo i en pressemelding nylig.

Det var på et styremøte i september i år at FeFo, med knappest mulig styreflertall, ga sin aksept til de omstridte gruvedriftsplanene.

Men saken sluttet ikke der. Mindretallet i FeFo-styret brukte en rett til å forlange at saken skal legges frem i Sametinget.

Kobber

VIL UTVINNE DETTE: Kobber er et ettertraktet mineral.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Utålmodig

Sametinget har nå signalisert at Sametinget vil behandle Nussir-saken i mars 2018.

Dette mener FeFo er utover det man kan kalle «rimelig tid» til å vente på Sametinget.

– FeFo er svært opptatt av å drive effektiv og god saksbehandling til det beste for våre innbyggere og bedrifter, sier FeFo-styreleder Raymond Robertsen ifølge pressemeldingen, og fortsetter:

– Vi er derfor påpasselig med å ikke bruke for lang tid på våre avgjørelser. Styret mener derfor at Sametinget har brukt for lang tid i denne saken, og at «rimelig» tid – som det står nevnt i loven – i fremtiden ikke bør overstige tre måneder.

Høringsuttalelse forsinket

FeFo-styret melder nå at de vil vente på Sametingets behandling, før FeFo avgjør om FeFos høringsuttalelse om driftskonsesjon for Nussir skal sendes regjeringen.

Sametingsrepresentant Inger Eline Eriksen Fjellgren (Árja) har tidligere reagert på FeFos positive holdning til gruvevirksomhet i Kvalsund, og forlangte FeFo-direktør Jan Ollis avgang, noe direktøren selv mente var et useriøst krav.

Korte nyheter

 • Giellafestiválavahkku boahtte jagi

  Romssas áiggošedje boahtte jagi doallat giellafestiválavahku, muitala Gáisi gielddaguovddáža jođiheaddji Niklas Labba. – Dás galggašii leat girjjálašvuohta, musihkka, málesteapmi ja nu ain. Mii áiggošeimmet gielain dahkat festivála, čilge Labba. Dán vahkus dollo Sámi giellavahku miehtá Sámi. Ulbmilin lea lokte sámegielaid árvvu, ja buoridit máhtu sámi gielaid ja kultuvrra birra olles servodagas.

  Niklas Labba
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Går av etter to år som fylkesråd

  – Jeg har bedt om å fratre som fylkesråd fra første november. Dette har jeg gjort etter en samlet vurdering av de to år som har vært, og veien fremover. Det meddeler fylkesråd for plan, økonomi og kultur i Troms og finnmark fylkeskommune Anne Torill Eriksen Balto (Sp) på sin Facebookside. Eriksen Balto legger noe av skylden for sin avgang på sammenslåingen av Finmark og Troms fylkeskommuner, og hun er lei seg for at sammenslåingen har mange priser. Nå håper hun bare at Finnmark blir godt representert i den forholdsvis nye fylkeskommunen.

  Anne Torill Eriksen Balto
  Foto: Monika Falao pettersen / NRK
 • Må vel bytte navn på plakaten

  Skulle Finland komme til å arrangere Eurovision song contest en gang til, så må de vel endre logoen. For Språkrådet oppfordrer deg til å bruke de svenske navnene på finske steder og byer. – Svensk er sidestilt med finsk som offisielt språk i Finland, men svensk er et mindretallsspråk som er under økende press. Der stedsnavn i Finland har både en svensk og en finsk form, anbefaler Språkrådet å velge den svenske formen, skriver Språkrådet på sin nettside. Men Språkrådet får pepper for sine anbefalinger. Les mer om det her.

  Eurovision Song Contest Helsingfors