NRK Meny
Normal

Finnmarkseiendommen og Miljødirektoratet uenige om forbud mot vinterjakt på rype

Miljødirektoratet foreslår å frede rypa om vinteren for å øke bestanden. Finnmarkseiendommen (FeFo) kaller dette en symbolhandling.

Fjellrype
Foto: Steinar Johansen

Hvis Miljødirektoratet får det som de vil, fredes rypa fra 23. desember hvert år fra 2017.

I dag er det anledning til å jakte ryper to uker inn i mars hvert år i de to nordligste fylkene.

Men etter at ryper havnet på den norske rødlisten som nær truet i fjor, foreslår Miljødirektoratet at jakttiden på ryper kuttes med to av fem måneder.

Einar J. Asbjørnsen

Leder for utmark i FeFo, Einar J. Asbjørnsen, mener en vinterfredning av rype vil ha minimalt å si for rypebestanden.

Foto: Pressebilde / FeFo

FeFo er sterkt uenig i forslaget fra Miljødirektoratet, og mener rypefredning er en symbolhandling uten faglig grunnlag.

– Cirka 3 prosent av uttaket skjer fra 1. januar til jaktslutt 15.mars. Satt på spissen sparer du mer på å frede rype ei helg, fremfor å frede den i denne perioden, slik direktoratet foreslår, sier leder for utmark i FeFo, Einar J. Asbjørnsen.

Møter Miljødirektoratet

Rypa er fra før fredet fra 23. til 31. desember. Direktoratet sendte i mai ut forslaget om jaktstans resten av sesongen.

I tillegg vil direktoratet korte ned snarefangsten. Begrunnelsen er at rypa står på rødlista.

FeFo mener dette er tiltak med liten eller ingen virkning, samtidig som det griper inn i en viktig tradisjon i Finnmark.

Onsdag 16. november møtes FeFo og Miljødirektoratet for å drøfte konsekvensene av forslaget.

Direktoratet vil etter alt å dømme ta en beslutning før jul. I Finnmark støtter Sametinget og Finnmark fylkeskommune FeFos syn på jakt- og snarefangst av rype.

Med på møtet er også Norges jeger- og fiskerforbund, Statskog, Fjellstyresambandet og Skogeierforbundet.