Finnmárkkus váilot psykologat

Guovdageainnu suohkan oažžu guokte sámegielat psykologa bargui, muhto muđui finnmárkkus váilot psykologat suohkanin.

Finnmark fylke
Foto: Piera Balto / NRK

Finnmárkkus rahčet oažžut psykologaid bargui,seammas go fylka lea nubbin bajimušas iešsorbmemiid dáfus Norggas.

Muhto Guovdageidnui leat dál ožžon guokte sámegielat pykologa bargui, muitala
Dearvvašvuođabálvalusaid ovttodatjođhiheaddji Kirsten Karen Bals.

- Soai leaba goappešagat Guovdageainnus eret ja soai aiguba juogadit ovta virggi.

Beali unnit psykologat

Aviisa Vårt Land čálii aittobáliid ahte Finnmárkkus leat beali unnit psykologat olmmošlogu ektui, go muđui Norggas. Seammas leat Finnmárkkus beali eanet iešsorbmemat go riikagaskamearri. Dušše Vestfoldas leat eanet iešsorbmemat go Finnmárkkus.

Fylkka 72.000 ássi juogadit 37 psykologa ja dušše guovtti suohkanis leat psykologat barggus. Spesialistadearvvašvuođaguovddážat fállet ges psykologabalvalusa guđa suohkanis.

Barggu haga

Finnmárkku dearvvašvuođaklinihka hoavda Inger Lise Balandin, dadja ahte olu psykologavirggiin váilot olbmot seammas go fágaolbmot vázzet barggu haga stuorat gávpogiin nugo Romssas.

- Oluhat váljejit leat barggu haga stuorat gávpogiin go fárret boaittobeal báikkiide.