NRK Meny

Finnmárkkus leat olu gáljageainnut

Politiijat dieđihit ahte Finnmárkkus leat dál olu gáljageainnut. Sii lohket ahte lea leamaš máŋga johtolatbártti dán ija ja iđitija, muhto ii oktage leat roasmmohuvvan. Fylkkageainnus 132:s Sarabyas - fálesnuorrái lea muohta siigan geidnui. Stáhta geaidnodoaimmahaga Bente Svendsen lohká sáhttit gal vuoji beassat meattá dán báikki, muhto geaidnu lea gaskaboddosaččat gitta.