Finnmárkkus leat golmmas duššan

Dán jagi leat 37 olbmo geassemánus ja suoidnemánus duššan lihkohisvuođain Norgga geainnuid alde. Dat leat 13 olbmo eambbo go diibmá dáid mánuid. Stáhta geaidnodoaimmahaga logut čájehit ahte lihkohisvuođat main olbmot duššet lea lassánan dán geasi. Finnmárkkus leat golmmas duššan lihkohisvuođain geassemánus ja suoidnemánus dán jagi.