Finnmark Rein vant over Nortura

Nortura handlet i strid med Finnmark Rein AS sine rettigheter om reinslakting. Retten slår også fast at Finnmark Rein AS har enerett til å melde inn rein ved slakteriet i Karasjok.

Are Figved

DIREKTØR: Are Smuk Figved er direktør i Finnmark Rein AS.

Foto: Ewa-Mari Hedman / NRK

Dette er konklusjonen i dommen fra Indre Finnmark tingrett som ble avsagt onsdag.

Norges største reinslakteri Finnmark Rein AS saksøkte Nortura fordi samvirkeforetaket hadde inngått avtale med selskapet Min Boazu AS om slakting av rein ved anlegget i Karasjok.

I den 28 sider lange dommen gis altså saksøkeren Finnmark Rein AS medhold i sine påstander.

– Retten er etter dette kommet til at Nortura ved inngåelsen av avtaken med Min Boazu AS har handlet i strid med leieslaktavtalen, sier tingretten.

Gammel avtale

Striden oppsto da Nortura inngikk avtale med Min Boazu AS i august 2016 om slakting av rein. Finnmark Rein AS hevdet dette var i strid med en avtale som var inngått mellom Aage Pedersen AS og Nortura i 2002.

I denne avtalen heter det blant annet at «anlegget skal således ikke benyttes til slakting av rein for andre idet eventuelle slike kunder skal henvende seg til Aage Pedersen AS og den mulighet kundene har til å innmelde rein til slakting gjennom dette selskapet».

Partene var også enige om at Aage Pedersen skal ha enerett til å melde inn og få slaktet rein ved anlegget.

I 2014 kjøpte Finnmark Rein Aage Pedersen AS, og overtok samtidig inngåtte avtaler med blant annet Nortura.

I strid med konkurranseloven?

Etter hvert ble det gjort ulike juridiske vurderinger av denne avtalen, og Nortura kom fram til at leieslaktavtalens enerettsklausuler er i strid med konkurranseloven. Dermed kunne ikke Nortura etterleve disse delene av avtalen fra 2002, hevdet selskapet.

Dette førte til at Nortura inngikk avtale med Min Boazu AS uten at Finnmark Rein AS var involvert.

Min Boazu fikk slaktet 12 255 rein ved anlegget i Karasjok i sesongen 2016/2017, mens Finnmark Rein slaktet 7453 rein.

Indre Finnmark tingrett har altså kommet fram til at Nortura ikke kan inngå avtaler med andre.

– Dommen vil således innebære at leieslakteavtalen mellom Finnmark Rein og Nortura ut fra gjeldende markedsforutsetninger vil være i samsvar med konkurranselovgivningen. Nortura kan da ikke selv inngå nye avtaler om leieslakt av rein uten å handle i strid med Finnmark Reins enerett, sier tingretten.

– Det vi har sagt hele tiden

Direktør Are Smuk Figved i Finnmark Rein AS er tilfreds med dommen.

– Den bekrefter det vi har sagt hele tiden, sier han til NRK.

Indre Finnmark tingrett har altså slått fast at selskapet hans skal ha enerett til slaktingen.

– Det var jo vårt slakteri i utgangspunktet, og vi slapp Nortura inn der fordi vi ønsket å dele anlegget som hadde plass til både sau, ku, gris og rein. Den eneste grunnen til at vi slapp Nortura inn var at vi beholdt eksklusiviteten på rein slik at vi kunne fortsette drifta som før, sier Figved.

Han understreker at dommen ikke betyr at andre aktører ikke kan slakte rein på anlegget i Karasjok.

– Det betyr at Nortura ikke kan slakte for andre; det er det vi som må gjøre. Folk må henvdende seg til oss, sier direktøren.