Finnmark på bunnen i Forbrukerrådet

Finnmarkskommunene kommer dårligst ut i Forbrukerrådets kommunetester. Testene viser at det er en klar sammenheng mellom folketall og hvor godt kommunene leverer.

Snittet for Finnmark-kommunene plasserer fylket helt på bunnen i Forbrukerrådets kommunetester. Karasjok ender sist i fylket, og oppnår en beskjeden 422. plass på landsbasis. Alta er best i Finnmark fylket og nummer 73 i landet.