Finnmark på bunn av alle kommuner

Kommunal Rapports årlige kommunebarometer viser at kommunene i Finnmark rangerer blant de dårligste i landet. Finnmarkskommunene scorer dårlig innen grunnskole, pleie og omsorg, barnevern og kostnadsnivå.