Finnmark med størst nedgang i sykefravær

Sykefraværet i Finnmark ligger nå under landsgjennomsnittet.

Nærbilde av hånd som holder i penn over et skjema

Det skrives ut stadig færre sykemeldinger i Finnmark.

Foto: Ola A. Thorset / NTB Scanpix

Finnmark hadde i 4. kvartal 2016 landets største nedgang i sykefravær, og ligger nå på 6,1 prosent. Dette er en nedgang på 5,2 prosent fra 4. kvartal 2015.

For landet som helhet øker sykefraværet svakt. Det totale sesongjusterte sykefraværet i Norge er nå på 6,4 prosent.

Sammenlignet med 3. kvartal 2016 var det en økning i det egenmeldte sykefraværet på 5,1 prosent, og det legemeldte gikk opp med 1,0 prosent. Samlet økning var på 1,6 prosent.

– Gledelig

– Det er veldig gledelig at vi har så gode resultater innenfor et område der Finnmark tradisjonelt har ligget og ligger høyt. Også i 3. kvartal 2016 hadde Finnmark landets største nedgang sammenliknet med 3. kvartal i 2015. Det er rett og slett en god trend. Sykefraværet i Finnmark ble redusert i alle fire kvartal i fjor, uttaler fylkesdirektør Nina Haugen i en pressemelding.

Hun peker på flere årsaker til at sykefraværet i Finnmark reduseres. Et tett samarbeid mellom NAV og partene i arbeidslivet over mange år har gjort det mulig å spre masse kunnskap ut i finnmarkssamfunnet om god sykemeldingspraksis.

Haugen viser også til at fylkets NAV-kontor i fjor gjorde betydelige endringer i sykefraværsoppfølgingspraksis, da særlig oppfølging av aktivitetskravet etter åtte ukers sykmelding.

– Dette er en varig endring i måten vi jobber på og vi er spent på videre effekter av dette. Her er både den sykmeldte, arbeidsgiver, leger og NAV på samme lag og jobber mot samme mål, sier Haugen.

Nå i vinter kjører NAV Arbeidslivssenter kampanjen «Myter om sykmelding» i sosiale medier. Den er målrettet i forhold til å øke bruken av gradert sykmelding og forståelsen ute blant arbeidsgivere og arbeidstakere om hva en sykmelding, hel eller gradert, faktisk innebærer.